NEWS

Sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana u četvrtak, 30. ožujka

Zgrada-Opcine-Funtana-Fontane
27.03.2023. 09:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana u četvrtak, 30. ožujka

U četvrtak, 30. ožujka 2023. godine, održat će se 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Funtana-Fontane, Istarska 17.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice,
  3. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu,
  5. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu,
  6. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Funtana-Fontane,
  7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine,
  8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu.

 

Print Friendly, PDF & Email