NEWS

Sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane u petak, 3. studenog

Zgrada-Opcine-Funtana-Fontane
31.10.2023. 21:56; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane u petak, 3. studenog

U petak, 03. studenog 2023. godine, održat će se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Funtana-Fontane, Istarska 17.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice,
 3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu,
 4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2023. godini,
 5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu,
 6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu,
 7. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu,
 8. Donošenje I. Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu,
 9. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu,
 10. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu,
 11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu.

 

Print Friendly, PDF & Email