NEWS

Sjednica MO Joakim Rakovac: studija korištenja prostora centra grada Poreča

05.04.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Sjednica MO Joakim Rakovac: studija korištenja prostora centra grada Poreča
923stud01.jpg

Poštovani,

Na sjednici MO JOAKIM RAKOVAC održanoj dana 04.04.2005. godine razmatrana je gore navedena problematika te su doneseni slijedeći stavovi i zaključci:

1. Cijenimo da je uložen značajan trud na prikupljanju potrebnih podataka i sačinjena kvalitetna analiza bitnih statističkih pokazatelja sa ciljem izrade novih turističkih iskoraka u razvoju Grada Poreča,

2. Također smatramo vrlo korisnim što se u proceduri pripremi studije organiziralo niz sastanaka, workshopova i rasprava.

Na osnovu svega gore rečenog smatramo da je ponuđena studija od izuzetne važnosti za budući razvoj turističku destinaciju kakva je naša i nameće nam se konstatacija da nije dobro tako važan dokument donositi na prečac odnosno već na prvom Gradskom vijeću.

Mi smatramo da je od izuzetna važnosti nužno provesti uobičajenu proceduru kako što se provodi prilikom donošenja Studija iz sfere zaštite okoliša ili pak primijeniti proceduru prilikom donošenja prostornih planova.

Predlažemo Gradskom vijeću da prihvati slijedeće sugestije, kako ovako brzinski prihvaćeni dokument, ne bi završio u nekim ladicama, već bi nakon tako visokih financijskih troškova, našao svoje pravo mjesto u polazištima nove operativne dokumentacije, molimo da se:

1. Ponovi prezentaciju Studije za predstavnike izvršene i predstavničke vlasti, jer je prvi odaziv u hotelu Dijamant bio nedopustivo skroman,

2. Provede javnu prezentaciju za Građanstvo,

3. Omogući svim zainteresiranim subjektima da se kroz vrijeme javne rasprave (minimum 30 dana) o dokumentu pismeno očituju,

4. Organizira donošenje Studije na Gradskom vijeću sa Planom aktivnosti i prioritetom implementacije pojedinih rješenja,

5. Organizira izradu idejnih rješenja i izvedbene dokumentacije po pojedinim «temama» iz operativnog Plana aktivnosti tijekom 2005. godine i

6. Predlože sredstva u Proračunu Grada Poreča za prve implementacije koje bi se realizirale tijekom 2006. godine.

U cijeloj proceduri sugeriramo da se predvidi aktivno učešće Odbora za prostorno planiranje, Odbora za komunalni sustav te uključivanje nadležnih institucija iz domene zaštite spomenika kulture, vodeći pritom računa i o rješavanjima koja pripadaju našem mediteranskom podneblju.

S poštovanjem !

Predsjednik MO

Milan Markežić

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email