NEWS
Max 180920 S

Sjednica Gradskog vijeća u četvrtak, 18. srpnja

gradska-uprava-2
11.07.2019. 18:38; Učitavanja: 308; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća u četvrtak, 18. srpnja

Dvadeset i peta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 18. srpnja 2019. s početkom u 19.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5.

U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

1. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

2. Odluka o imenovanju ravnateljice DV „Radost“ Poreč

3. Odluka o davanje prethodne suglasnosti na izmjene i dopunu Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda –Pula

3.1. Suglasnost – Dnevni Centar Veruda Pula

4. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjkaša u uvali „Soline“, na području Grada Poreča-Parenzo

4.1. Grafički prikaz – koncesijsko polje – uzgoj školjkaša u uvali Soline

4.2. Zapisnik o otvaranju ponuda – uzgoj školjkaša u uvali Soline

4.3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – uzgoj školjkaša u uvali Soline

5. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra – komunalna infrastruktura/podzemni spremnici za prikupljanje komunalnog otpada na dijelu k.č. 370 k.o. Poreč.

6. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti – akvagan, na dijelu k.č. 2749, 2746 i 2748, sve k.o. Poreč

6.1. Grafički prikaz – akvagan 

6.2. Dokumentacija za nadmetanje – akvagan

6.3. Zapisnik o razmatranju koncesije na pomorskom dobru – akvagan

6.4. Urbanizam – mišljenje – akvagan

6.5. Analiza davanja koncesije za akvagan

7. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru – za uzgoj školjkaša zapadno od rta Busoja i u uvali Soline

7.1. Grafički prikaz Lokacija 1

7.2. Grafički prikaz Lokacija 2

7.3. Dokumentacija za nadmetanje – uzgoj školjkaša zapadno od rta Busoja i u uvali Soline

7.4. zapisnik o razmatranju koncesije na pomorskom dobru – uzgoj školjkaša zapadno od rta Busoja i u uvali Soline

7.5. Urbanizam – mišljenje za lokacije Busoja i Soline

7.6. Analiza koncesije za uzgoj školjkaša zapadno od rta Busoja i u uvali Soline

8. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj bodljikastog crnog ježinca i ostalih bodljikaša na području Grada Poreča-Parenzo

8.1. Dokumentacija za nadmetanje – za uzgoj bodljikastog crnog ježinca i ostalih bodljikaša

8.2. Grafički prikaz lokacije – ježinci

8.3. Zapisnik o razmatranju koncesije na pomorskom dobru – za uzgoj bodljikastog crnog ježinca i ostalih bodljikaša

8.4. Urbanizam – mišljenje – ježinci

8.5. Analiza koncesije – za uzgoj bodljikastog crnog ježinca i ostalih bodljikaša

9. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD PARENTIUM d.o.o. Poreč za 2018. godinu

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD STAN d.o.o. Poreč za 2018. godinu

10.1. TD STAN d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće TD STAN d.o.o. Poreč 

11. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o. za 2018. godinu 

11.1. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o

12. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD USLUGA POREČ d.o.o. Poreč za 2018. godinu

12.1. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD USLUGA POREČ d.o.o. za 2018. godinu 

13. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč za 2018. godinu

13.1. TD ODVODNJA POREČ d.o.o. – izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. godinu 

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa

14.1. prethodna suglasnost PU Pula 

Print Friendly, PDF & Email