NEWS

Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča sazvana je za četvrtak, 23. listopada

gradska-vjecnica
18.10.2014. 09:19; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča sazvana je za četvrtak, 23. listopada

Trinaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo sazvana je za četvrtak, 23. listopada u 18,00 sati u velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5/1. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog reda i linkovi s materijalima.

Prijedlog dnevnog reda za 13. sjednicu GV 23. listopada.2014.  

1. Verifikacija zapisnika sa 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

1.1. Zapisnik – 11 sjednice GV 24.07.2014.

1.2. Zapisnik – 12 sjednice GV 17.09.2014. 

2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije

2.1. odgovor na vijećničko pitanje Dražena Prgića – obnova Motovunske ulice

2.2. odgovor na vijećničko pitanje Maurizia Zennara – problematika Žbandajke d.o.o.

2.3. odgovor na vijećničko pitanje Maurizia Zennara – sukob interesa

2.4. odgovor na vijećničko pitanje Snježane Mekote – poslovni prostor Ispostave HZZO u Poreču

2.5. odgovor na vijećničko pitanje Snježane Mekote – problematika parcela u Gornjim Špadićima

   2.6. odgovor na vijećničko pitanje Dolores Ghersinich – stambena problematika100%-tnog invalida

3. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu (Izvjestiteljica: Tatjana Matošević)  

3.1.Polugodišnji obračun proračuna za 2014. godinu

3.2. Obrazloženje polugodišnjeg obračuna proračuna za 2014.

4. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik)  

5. Odluka o pristupanju Grada Poreča-Parenzo Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj (Izvjestiteljica: Tatjana Matošević)

 5.1. Statut

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (Izvjestitelj: Marino Poropat)  

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih površina za prodaju roba na malo izvan     prodavaonica (Izvjestiteljica: Ivana Blašković Šimić)  

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Poreča-Parenzo (Izvjestiteljica: Ivana Blašković Šimić)  

9. Odluka o zahtjevu za povjeravanje obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije na području Grada Poreča-Parenzo (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

10. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Umjetničke škole Poreč (Izvjestiteljica: Vesna Kordić)

11. Odluka o stavljanju van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana Veli – Mali Maj (Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

12. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Veli – Mali Maj (Izvjestitelj: Damir Hrvatin)

13.  Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Varvari – St. Lindi (Izvjestitelj: Damir Hrvatin)  

14. Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja po Natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo oznake k.č.br. 3384/4 K.O. Poreč (Izvjestitelj: Đulijano Petrović)

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Adriano Jakus, v.r.

Print Friendly, PDF & Email