NEWS

Sitna riba

18.10.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Sitna riba

Gledajući ulove koča i drugih brodova npr, svjećarica na porečkom akvatoriju često se mogu vidjeti i veće količine vrlo sitnih riba – koje se ili bacaju u more ili već nekome prodaju. Da to nije slučaj samo kod nas te da i o tome postoje zakoni koji štite riblji fond doznaje se iz nadležnog ministarstva:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Rješenje o zabrani ribolova pridnenom povlačnom mrežom – kočom u akvatoriju širine 3 nautičke milje u ribolovnoj zoni D od spojnice svjetionik na otoku Sveti Andrija – rt Gruj na otoku Mljetu prema jugozapadu u razdoblju od 10. lipnja do 01. studenog 2004. godine. Ministarstvo je zaprimilo od Državnog inspektorata, Područne jedinice Split, Ispostave Dubrovnik, 27. svibnja 2004. godine prijedlog za privremenom zabranom obavljanja ribolova u ribolovnoj zoni D jer je isti utvrdio da se u navedenom akvatoriju intenzivno izlovljava nedozreli oslić (Merluccius merluccius) prosječne duljine cca 8 cm, te da izlovljena količina takvog oslića iznosi preko 10% biomase izlova. Naredbom o zaštiti riba i drugih morskih organizama koja propisuje najmanje veličine gospodarski važnih riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti niti stavljati u promet određena je najmanja veličina oslića koja iznosi 16 cm. Čl. 181a. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru propisuje da ukoliko je prilikom obavljanja ribolova u pojedinačnom masenom ulovu, masa nedoraslih organizama i/ili organizama u lovostaju veća od 10%, odnosno biomasa vrsta čiji ulov nije propisan za pojedini ribolovni alat prelazi 10% ukupne mase ulova, ribolov se mora prekinuti, te plovilo odnosno postavljeni alati moraju promijeniti ribolovno područje prije nego se ribolov nastavi. Temeljem navedenog članka u akvatoriju otok Sveti Andrija – rt Gruj – otok Mljet ribolov je prekinut, no pojedini brodovi, unatoč zabranama, ipak ulaze u to područje s ribolovnim alatima. U tom području učinjena je velika šteta jer je riba već uginula. Radi zaštite nedoraslih riba i drugih morskih organizama ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donio je ovo Rješenje. Prije nekoliko godina, bila je na snazi ista zabrana u istom akvatoriju te se pokazala izrazito učinkovitom

Print Friendly, PDF & Email