NEWS

SDP Poreča traži hitno formiranje kriznog stožera i donošenje mjera za pomoć porečkom gospodarstvu

Kosić Ljubo
25.03.2020. 13:20; ; Početna / Politika / SDP Poreča traži hitno formiranje kriznog stožera i donošenje mjera za pomoć porečkom gospodarstvu

Poštovane i drage sugrađanke i sugrađani Grada Poreča,

Imajući na umu ponajprije tešku i nezahvalnu zdravstvenu situaciju prouzrokovanu korona virusom sa svim negativnim reperkusijama prvenstveno zdravstvenog, socijalnog i gospodarskog karaktera koju neminovno nosi sa sobom, te osnovom nemogućnosti održavanja tiskovne konferencije iz prethodno navedenog razloga, dužnost nam je i obveza, kao političke alternative na području naše jedinice lokalne samouprave upoznati i informirati javnost sa stavovima GO SDP Poreča u svezi inicijative oko formiranja kriznog stožera Grada Poreča sa osnovnom zadaćom u pronalaženju modela i konkretnih mjera ublažavanja gospodarskih problema.

Naime, Gradski je vijećnik SDP-a Grada Poreča Goran Gašparac već na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 12.03.2020. godine (pri tome navodimo i ograničavanje prisutnosti novinara predmetnoj sjednici iz razloga poznatih samo IDS-ovoj većini) iznio inicijativu GO SDP-a Grada Poreča, koja u svojoj osnovi ima za cilj osnivanje točno određene vrste kriznog stožera usmjerenog pronalaženju modela i definiranju mjera u domeni gospodarstva, sa osobitim naglaskom interesa na obrtništvo, mikro, malo i srednje poduzetništvo. Model i konkretne mjere trebale bi obuhvaćati i ostale neposredno pogođene gospodarske grane od kojih svakako na našem području treba izdvojiti, poljoprivredu, ribarstvo, turizam i ugostiteljstvo. Navedeno bi radno tijelo imalo biti sastavljeno od gradskih službenika gospodarskog i socijalnog resora, te predstavnika svih djelatnosti neposredno pogođenih trenutnom i nadolazećom gospodarskom situacijom. Radom toga tijela od posebnog bi značaja bilo da rukovodi Gradonačelnik Grada Poreča osobno.

Osnovom naprijed navedenog a u svijetlu činjenice kako ni usprkos javnom obećanju iznesenom od strane gradonačelnika Grada Poreča gospodina Peršurića, da će se formirati kako i sam na sjednici kaže „radna grupa“ u okviru definirane inicijative navodimo, da do dana današnjega po ovom pitanju nemamo nikakvih saznanja da je nešto konkretno poduzeto, izuzev dogovorenog stava Gradonačelnika gradova Istarske županije oko predloženog seta mjera pomoći gospodarstvu našeg područja.

Upravo stoga, ovdje i sada, žurno i bez odgađanja, SDP Grada Poreča-Parenzo zahtijeva od gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo, da u okviru svojih normativno uređenih prava i obveza:

 1. Inicira formiranje kriznog stožera, gospodarskog i socijalnog karaktera za područje grada Poreča-Parenzo,
 2. Poduzme mjere u okviru kojih će se normativno urediti pitanje gospodarskog rasterećenja privrednih subjekata, poglavito sa naglaskom na utvrđenu provedbu Odluke o lokalnim porezima koja mora definirati u punom značenju:
 3. Oslobađanje plaćanja obveza po osnovi izdanih Rješenja za naknadu na korištenje javnih površina u cijelosti, počevši od 01.03.2020. godine do kraja tekuće godine,
 4. Uz prethodnu pisanu Suglasnost nadležne ispostave Porezne uprave moratorij na plaćanje obveza po osnovi prijave Poreza na potrošnju, počevši od 01.03.2020. godine do kraja tekuće godine,
 5. Oslobađanje plaćanja obveza po osnovi Poreza na kuće za odmor za 2020. godinu.

Nadalje, osnovom zakonskih i podzakonskih akata izvršnog i predstavničkog tijela Grada Poreča-Parenzo žurno je i neodgodivo pristupiti izradi pojedinačnih i općih akata, koje u svojoj biti imaju jednoznačno odrediti:

 • U potpunosti oslobađanje plaćanja po osnovi zakupnine prostora u vlasništvu grada Poreča do kraja tekuće godine,
 • Moratorij na plaćanje obveza po osnovi izdanih Rješenja za Komunalnu naknadu na rok od 9 (devet) mjeseci, počevši od 01.03.2020. godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite,
 • Potpuno oslobađanje plaćanja participacije građana u ekonomskoj cijeni jaslica i vrtića do kraja tekuće godine, slijedeći svijetli primjer Grada Umaga koji već par godina primjenjuje tu praksu,
 • Oslobađanje od plaćanja obveza po osnovi Koncesijskih odobrenja za 2020. godinu,
 • Oslobađanje plaćanja obveza po osnovi izdanih Rješenja za spomeničku rentu u 2020. godini,
 • Potpuno oslobađanja plaćanja parkirnih mjesta na području grada Poreča-Parenzo za sve građane,
 • Formiranje proračunske pozicije u visini 1% izvornih proračunskih prihoda sa svrhom i namjenom pomoći fizičkim i pravnim osobama najteže pogođenim gospodarskim posljedicama prouzrokovanih pandemijom korona virusa, sa javno obznanjenim kriterijima za dodjelu pomoći,

Zaključno i u nadi što skorašnjeg završetka ove neželjene i po ljudsku svakodnevicu štetne pojave, a sve s obzirom na provedbu navedenih mjera, naglašavamo potrebu donošenja HITNOG REBALANSA Proračuna grada Poreča- Parenzo za 2020. godinu.

U tom smislu gradska organizacija SDP-a Poreča, spremna je dati svoj puni doprinos u kreiranju, donošenju i provedbi normativno donesenih mjera i to sa stručnog, profesionalnog i ljudskog stajališta.

 

Rodoljub Kosić  v.r

Predsjednik GO SDP Poreč

Print Friendly, PDF & Email