NEWS

Sara Rossi obranila doktorsku disertaciju 👏

2023-01-24_19h29_09
24.01.2023. 19:29; ; Početna / Lifestyle / Zanimljivosti / Sara Rossi obranila doktorsku disertaciju 👏
Sara Rossi, doktorandica na HRZZ projektu ”Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“, 18.01.2023., uspješno je i s najvećim pohvalama (Summa Cum Laude) obranila doktorsku disertaciju naslova ”Utjecaj predfermentacijskoga zagrijavanja i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte ‘Teran’ (Vitis vinifera L.)”.
 
Doktorska disertacija obranjena je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred Povjerenstvom za obranu teme u sastavu:
  • prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr.sc. Marijan Bubola, viši znanstveni suradnik, lnstitut za poljoprivredu i turizam Poreč, i pod mentorstvom:
  • izv.prof.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet
  • dr.sc. Sanja Radeka, znanstvena savjetnica, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email