NEWS
VALFRESCO 10/23S

Sa 2. sjednice Gradskog Poglavarstva

27.07.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Sa 2. sjednice Gradskog Poglavarstva

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Poštovani,

želim vas na ovaj način informirati da je 26. srpnja 2005. godine održana 2: sjednica Gradskog Poglavarstva Grada Poreča po predloženom dnevnom redu uz jednu nadopunu, koja se odnosi na odobrenje davanja rukometnih igrališta SRC Veli Jože u privremeni najam ZSU Grada Poreča.

-Verificiran je zapisnik sa prošle sjednice i utvrđeni prijedlozi određenih akta za Gradsko vijeće Grada Poreča koje će biti održano 04. kolovoza 2005. godine i to:

– Prema odredbama članka 125. Zakona o proračunu utvrđen je Prijedlog izvješća izvršenja proračuna za prvih šest mjeseci 2005. godine iz kojeg je razvidno da su ukupni prihodi 85,2 mil. kn, ili 137% više u odnosu na 2004. godinu, odnosno 51% u odnosu na plan, do su rashodi ostvareni 69,6 mil. kn, ili 77% više u odnosu na 2004. godinu. Ostvarenja u Proračunu za prvih šest mjeseci u ovoj godini biti će i temelj za službenu primopredaju Proračuna između bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika, uz popis obveza, imovine i potraživanja sa 30.06.2005. godine.

– Utvrđen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu kojim se predviđa ostvarenje prihoda u iznosu od 199,9 mil. kn, od čega na tekuće prihode otpada 181,8 mil. kn, odnosno 21,4 je dobiveni kredit, a 3,3 mil. kn je manjak prihoda nad rashodima. U odnosu na Proračun povećavaju se tekući prihodi za 12,5 mil. kn ili 12% te prihodi od nefinancijske imovine za 1%. Sveukupni prihodi se u biti smanjuju za 4,2 mil. kn, a to iz razloga što se u cijelosti nisu ostvarili prihodi od zaduživanja, nedostaje 10 mil. kn koji su prebačeni u 2006. godinu. Prijedlogom se smanjuju i rashodi u Proračunu za 7,9 mil. kn, ili 4% odnosno od 192,5 na 184,6 mil. kn.

– Temeljem utvrđenog rebalansa (Izmjena i dopuna) Proračuna utvrđen je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu i prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu. Tako se vrši smanjenje u ovim sferama za 3% ili za 3,2 mil. kn (sa 117 na 113,7 mil.kn). Smanjenje se odnosi uglavnom na: Izgradnju porečke zaobilaznice (14,35 mil. kn – izgradnja će se financirati u 2006. godini); Povećanje za 1,85 mil. kn za izgradnju nogostupa i javne rasvjete Kukci – Gornji Špadići; Premašaj radova na Trgu slobode za 550.000,00 kn i starogradske jezgre za 2 mil. kn; Ušteda na nabavci semafora za 550.000,00 kn; U Programu fekalne kanalizacije dolazi do povećanja sa 5,3 na 12,2 mil. kn zbog usklađenja sa izmjenama Programa gradnje objekata za prihvat, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

– Utvrđeni su i prijedlozi akta o dokapitalizaciji TD "Dom Poreč" d.o.o. Poreč uz određene primjedbe za poboljšanje Pročišćenog teksta Društvenog ugovora, za što je zadužen Gradonačelnik do upućivanja materijala prema Gradskom vijeću, bez potrebe da se iste ponovno razmotri na ovom tijelu. Radi izvršenja dokapitalizacije potrebno je donijeti sljedeće akte: Odluku o povećanju temeljnog kapitala; Ugovor o unosu nekretnina u temeljni kapital; Odluku o izmjeni Društvenog ugovora i Pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

– Za Gradsko vijeće je utvrđen još i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranka iz Proračuna Grada Poreča, kojim se omogućuje promjena u načinu financiranja političkih stranaka sukladno novim rezultatima ostvarenim na posljednjim lokalnim izborima u Gradu i njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

Pored navedenog po pojedinim točkama su donijeti i posebni zaključci kojima se obvezuju Upravna tijela da kandidiraju određene programe iz svojih resora prema državnim i županijskim tijelima sukladno raspisanim natječajima za njihovo poticanje (Zaobilaznicu kandidirati prema Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka; Kazalište i Muzej prema Ministarstvu kulture i t.d.). Zaključeno je da se 10 mil. kn od zaduživanja u 2006. godini određuje za Porečku zaobilaznicu i da delegacija Grada na čelu sa Gradonačelnikom opetuje zahtjev prema Ministru g. Kalmeti i direktoru Hrvatskih cesta (g. Bobanu) za sufinanciranjem pristupne ceste Kukci – Gornji Špadići, što su i obećali početkom ove godine.

Gradsko poglavarstvo je prihvatilo Konsolidirani izvještaj o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci 2005. godine, Program uređenja odgojno-obrazovne i sportsko – rekreacijske zone grada Poreča, i informacije o makro ekonomskim pokazateljima stanja gospodarstva RH sa osvrtom na rezultate poslovanja gospodarstva na području Grada Poreča u 2004. godini, o pripremi i provedbi GIS-a Grada Poreča, o problematici prihoda i rashoda komunalne infrastrukture i otkupa zemljišta.

Donijeti su zaključci kojima se omogućuje pod određenim uvjetima Zajednici sportskih udruga Grada Poreča davanje u zakup javnih površina za postavu reklama na Nogometnom igralištu, odnosno na rukometnim igralištima SRC Veli Jože postva bazena za izvedbu Acqatico Bellucci Show.

Donijet još i zaključak o određivanju ovlaštenih osoba za potpisivanje financijske dokumentacije Proračuna Grada Poreča, kao i zaključak o reguliranju statusa zakupnika gradskih poslovnih prostora kojima je istekao ugovor o zakupu.

S poštovanjem,

TAJNIK UREDA GRADONAČELNIKA

Danilo Sredanović, dipl.iur.

Print Friendly, PDF & Email
IRONMAN S-23