NEWS
valfresco

Retro obavijest Grada o radovima na rotoru na Peškeri

26.02.2007. 00:00; Učitavanja: 47; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Retro obavijest Grada o radovima na rotoru na Peškeri

Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju kružnog raskrižja (rotora) na postojećem četverokrakom križanju ulice N. Tesle, Mlinske ulice i prometnice iz Centra V.

Ukupna dužina prometnica sa kružnim raskrižjem je 300 m.

U ulici N. Tesle dio prometnice (uz park O. Ban) postaje zelena površina, te će sa postojećom zelenom površinom (dio zelene površine na Peškeri) čini cjelinu ukupne površine 960 m2 koja će se hortikulturno urediti da bude u sklopu sa parkom O. Ban.

Novi dio prometnice u ulici N. Tesle koji se spaja na kružno raskrižje izmješta se na novu trasu.

Projektom je predviđena izgradnja oborinske odvodnje i javne rasvjete za predmetno kružno raskrižje.

Investitor je Grad Poreč, a voditelj projekta je Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča.

Vrijednost ugovora o građenju iznosi ukupno 1.217.000,00 kn + PDV (prometnica s oborinskom odvodnjom 1.100.000,00 kn + PDV i javna rasvjeta 117.000,00 kn + PDV).

Projektant i nadzor nad izvođenjem radova vrši Via Ing d.o.o. iz Pule.

Izvoditelj za prometnicu s oborinskom odvodnjom

su Ceste d.o.o. Pula, a za javnu rasvjetu Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić Grada.

Završetak radova planira se za 12. ožujka 2007. godine.

Ured Grada Poreča

Print Friendly, PDF & Email