NEWS
valfresco

Raspisan natječaj za idejno rješenje Finida: škola-dvorana-bazen

15.11.2005. 00:00; Učitavanja: 138; Početna / Obavijesti / Natječaji / Raspisan natječaj za idejno rješenje Finida: škola-dvorana-bazen
527obuhvat.jpg

I. OPĆI UVJETI

1. INVESTITOR i RASPISIVAČ Natječaja je GRAD POREČ, Gradsko poglavarstvo, Poreč, Obala M.Tita 5, kojeg zastupa Gradonačelnik Grada Poreča Edi Štifanić.

2. ORGANIZATOR i PROVODITELJ Natječaja je Društvo arhitekata Istre – Societa architetti dell´ Istria (DAI-SAI), Pula, M.Laginje 5, koje zastupa Predsjednik Davor Matticchio, dipl.ing.arh.

3. Natječaj je državni, opći, javni i anonimni, projektni, u jednom stupnju, urbanističko – arhitektonski.

4. PREDMET Natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Zone društvenih djelatnosti «Finida» u Poreču – Osnovna škola, dvorana, bazen prema Programu Raspisivača.

5. Pravo sudjelovanja imaju stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

II. ROKOVI

1. Početak Natječaja je dan objave u dnevnom tisku i na web stranicama Grada Poreča – www.porec.hr – 15. studenog 2005. godine.

2. Program Natječaja može se preuzeti, nakon uplate iznosa od 200 kuna na žiro-račun Grada Poreča broj 2500009-1834800003 kod HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d. Zagreb s pozivom na broj 22 7706-JMBG za fizičke osobe ili 21 7706 – MB za pravne osobe sa naznakom “Natječaj – ZONA FINIDA”, u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, Poreč, O.M.Tita br. 5, radnim danom od 8 do 12 sati, uz predočenje uplatnice , ili naručiti faksiranjem uplatnice na broj 052-434-868, u vrijeme trajanja Natječaja.

Podloge se mogu dobiti na uvid u sjedištima gradskih, županijskih i regionalnih društava arhitekata.

3. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u roku od 20 dana od objave Natječaja, odnosno do 5. prosinca 2005. godine.

Odgovori će biti objavljeni na web stranicama Grada Poreča – www.porec.hr u roku od 30 dana od objave Natječaja, odnosno do 15. prosinca 2005. godine i poslani svima koji su podigli natječajne podloge do toga roka.

4. Rok predaje natječajnih radova je – 23. veljače 2006. godine do 15 sati.

Natječajni rad predaje se na adresu: GRAD POREČ, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.Obala M.Tita 5, s naznakom “NATJEČAJ – ZONA FINIDA”.

5. Ocjenjivački sud će završiti radom najkasnije do 10. ožujka 2006. godine.

III. OCJENJIVAČKI SUD, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNIK

1. OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:

– Denis Žužić – Zamjenik Gradonačelnika Grada Poreča

Zamjenica Predsjednika:

– prof.dr. Hildegard Auf-Franić, dipl.ing.arh.

Članovi:

– Gordana Restović, dipl.iur. prof.

– Marino Sedmak, prof.

– Davor Matticchio, dipl.ing.arh.

– Bruno Nefat, dipl.ing.arh.

– Robert Rabac, dipl.ing.arh.

Zamjenici članova :

– Ugo Musizza, dipl.ing.arh.

– Damir Sloković, dipl. ing. arh.

2. TEHNIČKA KOMISIJA

– Damir Orihovac, dipl.ing.arh.

– Đulijano Petrović, dipl.ing.geod.

3. TAJNIK

– Damir Hrvatin, dipl. ing. arh.

IV. NAGRADE I OTKUP

1. Određuje se nagradni fond od 225.000 kuna netto, pod uvjetom da do roka predaje prispije najmanje devet (9) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obavezuje dodijeliti slijedeće nagrade:

I. Nagrada: 90.000 kuna

II Nagrada: 56.000 kuna

III Nagrada: 34.000 kuna

Tri jednakovrijedna otkupa od po 15.000 kuna.

2. Ako stigne manji broj radova u smislu točke 1. proporcionalno će se smanjiti broj i fond nagrada.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

1. Ovaj Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i provođenju natječaja s područja arhitekture i urbanizma UHA-e (18. 10. 1997.) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S