NEWS

Raspisan je Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2021./2022.

06.05.2021. 23:15; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Raspisan je Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2021./2022.
djvrtic-logo

  Raspisuje se javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar (u daljnjem tekstu: Vrtić) koji u svom sastavu ima i Područni vrtić u Funtani.

            U Vrtić se upisuju djeca koja do 31.08.2021. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu. Na natječaj se mogu javiti i djeca koja tijekom pedagoške godine navršavaju godinu dana, ali će u Vrtić biti upisani nakon što navrše istu.

II.

         Upisi se provode za sljedeće programe:

 1. Redovite cjelodnevne 10-satne jasličke programe
 2. Redovite cjelodnevne 10-satne vrtićke programe        

III.

         Za sudjelovanje na natječaju potrebno je dostaviti obveznu dokumentaciju:

 1. Prijava za upis,
 2. Potvrdu o mjestu prebivališta ili vlastoručno potpisanu izjavu o prebivalištu
 3. Potvrdu o radnom statusu roditelja, statusu redovnog ili izvanrednog studenta
 4. Izvod iz matice rođenih ili rodni list sve djece iz obitelji,

         Za ostvarivanje prednosti pri upisu u redovite programe potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju:

 1. Dokaz o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili stradalnika Domovinskog rata (smrtno stradalog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih pirotehničara)
 2. Presliku smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za pokojnog roditelja,
 3. Dokaz o utvrđenom tjelesnom oštećenju ili postotku invalidnosti roditelja,
 4. Dokaz o statusu roditelja kao korisnika doplatka za pomoć i njegu,
 5. Presliku rješenja o razvodu braka, udomiteljstvu ili skrbništvu,
 6. Presliku rješenja o doplatku za djecu za prethodnu godinu,
 7. Presliku zdravstvene dokumentacije za dijete s teškoćama u razvoju ili druge posebne potrebe,
 8. Potvrde Porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za prethodnu godinu.

IV.

         Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2021./2022. traje petnaest (15) dana, a prijave se dostavljaju na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, Vrsar-Orsera, osobno, uz prethodnu telefonsku najavu, ili putem pošte

od 03. svibnja do 18. svibnja 2021. godine.

V.

         Povjerenstvo za upis djece u Vrtić će na temelju provedenog natječaja utvrditi Listu prvenstva za upis djece.

         Upravno vijeće donijet će, uz suglasnost osnivača, Odluku o upisu koja će biti objavljena najkasnije do 30.06.2021. na oglasnim mjestima i mrežnim stranicama Vrtića, Općine Vrsar-Orsera i Općine Funtana-Fontane.        

VI.

         Prijava za upis /mogu se preuzeti s web stranice Vrtića (http://www.vrtic-tici-vrsar.hr) ili se mogu podići u Matičnom vrtiću u Vrsaru ili Područnom vrtiću u Funtani, uz prethodnu telefonsku najavu, radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

  Natječaj 

 Izjava

Print Friendly, PDF & Email