Radna skupina za kamenolom u Lakovićima

48313042012-10
17.12.2013. 10:40; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Radna skupina za kamenolom u Lakovićima

Za rješavanje problematike kamenoloma u Lakovićima oformljena je posebna radna skupina koja će se baviti zaštitom interesa mještana, odlučili su lovrečki vijećnici na protekloj sjednici. Ovo je pitanje uvršteno na dnevni red nakon što je u Općinu stigao dopis mještana kojom traže da se ona aktivnije uključi u rješavanje ove problematike i “opredijeli oko toga na čijoj je strani” kako je napisano. Predsjednik vijeća Adriano Palman, podsjetio je kako je općina već to učinila u rujnu kada su vijećnici nakon izvanredne sjednice zaključili kako će nadležnim institucijama prijaviti ponovno aktiviranje kamenoloma kako bi zaštitili mještane okolnih naselja. Sjednica je održana nakon što je u Općinu stigao dopis kojim ih je zagrebačko poduzeće Viadukt obavijestilo da će od jeseni ponovno početi odvoziti materijal iz kamenoloma uLakovićima.

Palman je predložio da se zbog važnosti problematike formira posebna skupina koja će pratiti aktivnosti oko kamenoloma i zastupati interese općine i mještana. Podsjetio je i kako je bitno brzo reagirati u ovom trenutku jer je u tijeku javna rasprava o rudarsko-geološkoj studiji potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije koja je otvorena do 13. siječnja.

Za predsjednicu radne skupine izabrana je vijećnica Izidora Radetić, za zamjenika donačelnik Ivan Banić, te za članove načelnik Marko Ljubešić, vijećnici Adriano Palman i Damir Laković, a uključit će se još po jedan mještanin sela Lakovići i Heraki.

V. H. Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email