Puknuće tlačnog cjevovoda CS 8 – Funtana u naselju Funtana

13.01.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Puknuće tlačnog cjevovoda CS 8 – Funtana u naselju Funtana
955PICT0478.bmp

Konstatirano je oštećenje tlačnog cjevovoda crpne stanice, vodovodne vinidurit cijevi promjera DN 280 mm, na dubini približno cca 1,0 m’. Većih kvarova i štetnih posljedica nema s obzirom da je zatvorena većina turističkih objekata i auto kampova koji su priključeni na isti sustav javne odvodnje.

Isključene su crpke u CS 8, otpadna voda usmjerena je na havarijski obalni ispust koji je duljine cca 200 m´.

Dnevni dotok otpadnih voda koje dolaze na CS 8 – Funtana iz pravca AC Valkanele, AC Istre, naselja Funtane, kao i svih objekata koji gravitiraju ka CS 8 – Funtana, u ovom razdoblju godine je cca 60 m3/dan.

Izlijevanje otpadnih voda na površini terena uočeno je u četvrtak dana 12.01.2006.godine u 13,00 sati od strane g-dina Vanča Stojanova, koji je odmah prijavio kvar komunalnom poduzeću "Usluga Poreč" d.o.o. .

O nastaloj situaciji obaviješteni su putem mobilnog aparata:

– Vodopravni županijski inspektor ,

– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o..

Sanacija tlačnog cjevovoda uz prethodne pripremne radnje započeta je jutros 13.01.2006. godine. Građevinske radove na sanaciji izvoditi će tvrtka Terakop d.o.o. iz Poreča kao kooperant Usluge Poreč d.o.o.

Dovršetak radova na sanaciji tlačnog cjevovoda planiramo tijekom današnjeg dana do 15,00 sati.

Uprava Društva

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email