„Proizvodi hranu i brini se o okolišu“ – Poreč promovira upis mladih u poljoprivrednu školu

Persuric, Bronic, ban, Oplanic
11.02.2020. 17:12; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / „Proizvodi hranu i brini se o okolišu“ – Poreč promovira upis mladih u poljoprivrednu školu

Projekt „Upiši poljoprivrednu – proizvodi hranu i brini se o okolišu“, s ciljem upoznavanja učenika osnovnih škola s inovacijama u poljoprivredi i poticanja na upis srednjih škola poljoprivrednog usmjerenja, predstavili su danas 11.02.2020. na konferenciji za novinare u Maloj gradskoj vijećnici predstavnici nositelja projekta – Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, ravnatelj dr.sc. Dean Ban i voditelj projekta dr.sc. Milan Oplanić, ravnatelj Srednje škole Mate Balote Poreč Krešimir Bronić, te porečki gradonačelnik Loris Peršurić.

Ovom su prilikom predstavljeni promotivni materijali vezani za projekt – brošura, promotivni film, te radionice i predavanja u školama, namijenjene učenicima osnovnih škola, napose osmašima koji još nisu čvrsto odlučili u kojem smjeru žele nastaviti svoje obrazovanje. Projekt se provodi od sredine prošle godine, a financijski su ga podržali Grad Poreč-Parenzo i Istarska županija.

Naime, kako je istaknuto na predstavljanju, posljednjih 30-tak godina primjetan je trend sve manjeg broja učenika koji upisuju poljoprivredno usmjerenje u sklopu Srednje škole Mate Balote u Poreču. Pored proizvodnje hrane i izvora dohotka za poljoprivrednike, uloga poljoprivrede ogleda se i u očuvanju prostora od degradacije te u zadržavanju stanovništva na seoskom prostoru. Zbog toga je za cijelo društvo korisno da lokalno stanovništvo, posebice mladi, ostanu živjeti na seoskom području i da se bave poljoprivredom kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću. Stoga je zadaća ovog projekta da kroz informativan, poticajan, ali nadasve realan, pristup učenicima predstavi osnovne značajke poljoprivrede, naglasi važnost poljoprivrednog obrazovanja, opiše primjere i iskustva uspješnih poljoprivrednika u Istri, upozna ih s mogućnostima za usavršavanje odnosno zapošljavanje u poljoprivredi te ih na taj način potakne na upis srednjoškolskog poljoprivrednog usmjerenja.

Zajednički cilj projekta je veći broj upisanih učenika u srednju poljoprivrednu školu, ali i pozitivnije opće društveno shvaćanje poljoprivrede kao poželjne, atraktivne, dinamične i profitabilne djelatnosti.

Ravnatelj Ban istaknuo je kako su uvjeti školovanja u Poreču dobri, budući da je moguće nastaviti obrazovanje na istom mjestu na Poljoprivrednom odjelu riječkog Veleučilišta, te bi željeli iskoristiti aktualne povoljne trendove u kurikularnoj reformi, kao i razne mogućnosti, poput sufinanciranja razvoja strukovnog obrazovanja iz EU fondova.

-Razvoj poljoprivrede danas nije moguć bez adekvatnog stručnog zvanja, ljudi i mladi koji se odluče za tu struku sigurno neće biti uspješni ako nemaju to obrazovanje – moderne tehnologije, moderni procesi proizvodnje zahtijevaju znanje koje se može steći samo u školi. Drago mi je da se tu uključila i Županija i Grad i da zajedničkim snagama pomognemo animaciji đaka za poljoprivrednu školu, rekao je Ban.

-Poljoprivreda se u Istri tretira kao jedna od glavnih djelatnosti, ali nažalost prisutna je jedna loša percepcija poljoprivredne djelatnosti, najčešće se poljoprivredu tretira kao djelatnost u kojoj se ostvaruje nizak dohodak, u kojoj je prisutan dugotrajan i naporan fizički rad, u kojoj ne može ostvariti osobni napredak i razvoj i uvriježeno je mišljenje da je seoski način života neatraktivan, a mi smo kroz ovaj projekt i materijale upravo pokušali naglasiti suprotno, rekao je voditelj Oplanić.

Ravnatelj škole Bronić istaknuo je programe koje nude učenicima ovog smjera – od raznovrsnih predavanja, konkretne prakse, stručnih izleta i putovanja. Dodao je kako animiraju učenike osmih razreda u školama diljem Istre za upise, a želja im je iduće školske godine imati jedan razred ovog smjera s 24 učenika. Dana 25. ožujka 2020. u SŠ Mate Balote planiraju održati Dan otvorenih vrata za sve zainteresirane učenike i roditelje.

Gradonačelnik Peršurić istaknuo je kako se Grad Poreč-Parenzo u ovaj projekt u uključio sufinanciranjem u iznosu od 40 tisuća kuna.

-Što se tiče poticanja poljoprivrede, Grad potiče razvoj poljoprivrede kroz više mjera, projekata i aktivnosti. Tu se radi o sufinanciranju posebnog računa županijskog Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, kroz koji se odobrava povoljno financiranje projekata u poljoprivredi, sufinanciranju rada udruga u poljoprivredi, rad „Domaće web tržnice“, sufinancira LAG-a „Središnja Istra“ – mogućnosti razvoja poljoprivrednih gospodarstava putem mjera LAG-a kao i LAGUR-a „Istarski švoj“, sufinanciraju se aktivnosti i projekti Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, kao i razne manifestacije i projekti u području poljoprivrede i ribarstva, te sudjelovanja poljoprivrednika na sajmovima. Više godina sufinancirali smo zajedno sa Županijom projektnu dokumentaciju za izgradnju sustava navodnjavanja na Poreštini, sufinanciranog nacionalnim sredstvima i sredstvima europskih fondova, a riječ je o projektu teškom oko 110 milijuna kuna, kazao je gradonačelnik. Dodao je kako su tu i administrativna i edukativna podrška udrugama u poljoprivredi kod prijave projekata na EU i nacionalne natječaje, organizacija Informativnog dana za poljoprivrednike, omogućavanje izlaganja poljoprivrednih proizvoda u okviru raznih manifestacija kao i redovno svaki tjedan tijekom turističke sezone. Dodao je kako je Grad Poreč-Parenzo također član Europske mreže ekoloških gradova, osnovane u suradnji s Europskom komisijom, najvećom europskom ekološkom organizacijom IFOAM, ART inicijativom Ujedinjenih naroda, te najvećim ekološkim sajmom na svijetu BIOFACH u Nürnbergu. Osim Poreča, članovi mreže su i Beč, Pariz, Milano, Nürnberg, i regija Piemont.

Vezano za projekt „“Upiši poljoprivrednu – proizvodi hranu i brini se o okolišu“, osim brošura i letaka koji se distribuiraju u školama, u sklopu projekta ostvarena su i dva promotivna videa, te posebne web stranice http://upisipoljoprivrednu.iptpo.hr na kojoj zainteresirani mogu pronaći potrebne informacije o mogućnostima i prednostima upisa u poljoprivredno usmjerenje u Poreču.

Grad Poreč, V.V.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email