NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Proširenje velikog gradskog parkirališta

09.06.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / Proširenje velikog gradskog parkirališta

Sukladno Planu poslovanja komunalnog poduzeće i Planu investicija za 2006 godinu te članku 9. Zakona o javnoj nabavi Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za građenje građevine – Proširivanje velikog gradskog parkirališta i odabran je najpovoljniji izvoditelj radova.

Zaprimljene se 2 ponude i obje su potpune.

Ponuda tvrtke "CESTA" d.o.o. Pula utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve uvjete i ponudio cijenu od 198.648,77 kn za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Početak radova predviđen je za 17.06. a okončanje u roku 20 dana.

Uprava Društva

Print Friendly, PDF & Email