NEWS
valfresco

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča bila je tema vijećničkog pitanja vijećnika SDP-a na sjednici Gradskog vijeća

Goran Gašparac
20.12.2019. 10:25; Učitavanja: 301; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča bila je tema vijećničkog pitanja vijećnika SDP-a na sjednici Gradskog vijeća

Gradski vijećnik SDPa Poreč, Goran Gašparac je na jučerašnjoj sjendici Gradskog vijeća Grada Poreča postavio pitanje gradonačelniku Peršuriću vezano uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča

         Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH vratio se u ovlast jedinica lokalne samouprave, čime je Grad Poreč ponovno dobio zakonsko ovlaštenje upravljati postupcima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i to kod:

  • produženja ugovora privremenog korištenja na 2 godine dosadašnjim korisnicima,
  • zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na 25 godina putem javnog natječaja i
  • prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta putem javnog natječaja.

         Gradsko vijeće Grada Poreča je na 10. sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijelo Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča, a obzirom na zatečene okolnosti i potrebe za učinkovitijom provedbom raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, na istoj je sjednici donesen i Zaključak o pokretanju izmjena i dopuna istog Programa.

         Temeljem gore navedenog i Zaključka gradonačelnika od 20.12.2018 g. UO za raspolaganje gradskom imovinom raspisuje javni poziv za iskazivanje interesa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sa zaključno 31.03.2019. godine kada je postupak javnog poziva okončan.

         Moje pitanje glasi:

  1. kada su i gdje objavljeni o rezultati predmetnog javnog poziva
  2. u kojoj je trenutoj fazi realizacija Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča
Print Friendly, PDF & Email