NEWS
valfresco

SDP Poreča Ministarstvu uprave RH prijavio nepravilnosti u postupku javnog natječaja za Staro nogometno igralište

V. Sladonja, G. Gašparac, R. Kosić, S. Žufič
14.08.2018. 11:20; Učitavanja: 566; Početna / Politika / SDP Poreča Ministarstvu uprave RH prijavio nepravilnosti u postupku javnog natječaja za Staro nogometno igralište

U nastavku donosimo Priopćenje za javnost Gradskog odbora SDP-a Poreč

Prijava nepravilnosti u postupku provođenja javnog natječaja za prodaju nekretnine k.č.br. 626/1 k.o. Poreč („STARO NOGOMETNO IGRALIŠTE“), Grad Poreč-Parenzo, od 11.06.2018 godine

Dana 11.07. kao vijećnik GV-a podnio sam podnesak Ministarstvu uprave o neprvilnosima u postupku provođenja javnog natječaja “Staro noometno igralište”, a koje se ogledaju u sljedećem:

A. Dana 06.2018 god. predsjednik Komisije za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti (radnog tijela GV-a) je temeljem Zaključka te Komisije, objavio JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine k.č.br. 626/1 k.o. Poreč („STARO NOGOMETNO IGRALIŠTE“).

B. Dana 06.2018 god. (dakle, nakon zaključka pod A) određen je prijedlog dnevnog reda 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo (28.06. i 05.07.), od kojih je jedna od točaka bila donošenje Plana prodaje nekretnina (gradske imovine) za 2018 godinu – između ostalih i nekretnina označena pod A, k.č.br. 626/1 k.o. Poreč („STARO NOGOMETNO IGRALIŠTE“).

Iz gore navedenog proizlaze dva zaključka:

  • Činjenični zaključak: radno tijelo GV-a Grada Poreča-Parenzo donijelo je Zaključak koji se ne temelji na odluci Gradskog vijeća,
  • Pravni zaključak: Zaključak o prodaji Komisije za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti Grada Poreča Parenzo – je ništavan.

            Dakle, predsjednik Komisije za raspolaganje imovinom veće vrijednosti, Adriano Jakus, je protivno Zakonu i Poslovniku o radu GV-a, derogirao ovlasti i nadležnosti Gradskog vijeća, te je samoinicijativno u ime GV-a neovlašteno raspisao javni natječaj za prodaju nekretnina, a da za to nije imao potrebnu Odluku GV-a za pokretanje postupka prodaje nekretnine.

Stoga, ovim putem, pozivam gradonačelnika Lorisa Peršurića, da zaštiti zakonitost postupka provođenja natječaja te da povuče sa dnevnog reda 12. sjednice GV-a prijedlog odluke o prodaji zemljišta “Stari Jadran”.

            Također, iz zapisnika sa sjednice Komisije za raspolaganje gradskom imovinom veće vrijednosti  održane dana 30.svibnja 2018. godine vidljivo je da su članovi članovi Komisije gdin Mendiković i gdin Hasanagić predložili da se u Natječaj ugrade posebne klauzule u slučaju da se projekt izgradnje ne realizira u nekom roku, te eventualne kazne.

Zanimljiv je odgovor odvjetnika Stanića iz odvjetničkog ureda koji je Grad Poreč angažirao da bi za novac građana Poreča štitio njihove interese i interese Grada, a koji konstatira

da je takve klauzule moguće ugraditii i navodi primjer poslovne zone Buići-Žbandaj, no međutim smatra da u tom smislu tekst Natječaja treba izmijeniti na način da se ugrade ozbiljna sredstva osiguranja u svrhu zaštite Grada Poreča, što dovodi u pitanje atraktivnost natječaja.

            Upravo suprotno ugradnjom tih klauzula natječaj bi dobio na svojoj ozbiljnosti, poslovnoj vrijednosti, te bi se na njega javili isključivo ozbiljni investitori kojih sada nema jer se takvi investitori ne javljaju na natječaje koji su unaprijed dogovoreni.

Bez zaštitnih klauzula je već prodano

  • zemljište na Facinki kod Kauflanda koje je godinama ruglo na ulazu u grad, a Grad Pore je nemoćan i nema mehanizme da taj problem riješi
  • atraktivno zemljište na Saladinki, koje također više od godinu dana stoji netaknuto, a kruže glasine da ga vlasnik sada preprodaje po duplo većoj cijeni od one po kojoj ga je od Grada nedavno kupio – što znači da ga je Grad zemljište prodao kupcu špekulantu (a ne ozbiljnom investitoru), te da je na toj poslovnoj transakciji izgubio.

            I sad dolazimo do kupca Starog Jadrana, poduzeća JM d.o.o., koji prema financijskim pokazateljima ne daje garanciju da je sposoban izgraditi predviđeni projekt – jer nema za to kapitala, odnosno bilanca mu je NULA, a imaj enormne obaveze od preko 96 miliona kuna.

Postavlja se logično pitanje odakle će to poduzeće dobiti 30 mil. kuna za kupnju zemljuišta, te još dodatnih minimalno 60-70 mil. da izgradi planirani objekat.

Bojim se da ćemo u centru Poreča izgubiti strateški najvrednije zemljište, a da bi nam se mogla dogoditi nova “Facinka”.

Goran Gašparac, gradski vijećnik SDP Poreč


Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email