NEWS

Prezentacija nove knjige autora Jerka Sladoljeva i Lorisa Pilara “Dnevnik jednog kampiste” u utorak, 12.3. u Puli

dnevnik-kampiste
11.03.2019. 10:43; ; Početna / Gospodarstvo / Prezentacija nove knjige autora Jerka Sladoljeva i Lorisa Pilara “Dnevnik jednog kampiste” u utorak, 12.3. u Puli

Nakon višegodišnjeg istraživanja, slobodni smo predstaviti  znanstvenu knjigu koja predstavlja originalno istraživanje temeljeno na metodi vlastitog promatranja korisnika kamping usluga, preciznim opservacijama u stvarnim, prirodnim uvjetima. 

Radi se o djelu koje iznosi dosad nepoznate doprinose i spoznaje kroz ispitivanje uzročno-posljedičnih veza.
Vrijednost knjige je u tome što daje preporuke za oba turistička pola, ponudu i potražnju, te ista može biti od značajne koristi dionicima u turizmu u svrhu diferencijacije ponude, podizanja kvalitete i prepoznatljivosti.

Subjekti ovog istraživanja su kampisti koji su preko 50 godina boravili u kampovima duž cijele hrvatske obale a pretežno u Istri , te bilježili svoje opservacije. Na temelju tih bilježaka vrši se kasnija metoda komparacije sa relevantnim statističkim podacima o kvaliteti, te se donose kvantitativni i kvalitativni zaključci.  

Knjiga je tiskna na 128 stranica sa oko četrdesetak slika, tablica i grafova kojima je prikazana povijest razvoja hrvatskog kampinga i vršena analiza kvalitete hrvatske kamping ponude sa najboljim inozemnim konkurentima.

Ovo originalno djelo, djelomično pisano s aspekta potrošača kamping usluga, a temeljeno na znanstvenom istraživanju, može doprinijeti unaprijeđenju plasmana usluga u kamping segmentu.  Vjerujemo da će knjiga biti iznimno korisna onima koji žele saznati više o svojim uslugama kroz okular korisnika usluga.  te da će Vas oduševiti kao što je oduševila i naše recenzente.

Prezenteri knjige uz autore biti će i doc.dr.sc. Tamara Floričić i prof.dr.sc. Jasmina Gržinić kao moderator..

Print Friendly, PDF & Email