Pregled izložbi u Poreču

27.09.2021. 13:11; ; Početna / Obavijesti / Pregled izložbi u Poreču
Galerija Zuccato

RICHARD PERŠIĆ / Svijet u malom, od tradicionalnog do modernog

izložba maketa
KLUB MAKETARA PULA 2004
Mala galerija, Narodni trg 1
trajanje izložbe: 23.09.2021. – 3. 10. 2021.

radno vrijeme galerije: svakim danom od 10 – 12 i 16 – 20

državnim blagdanima i nedjeljom  zatvoreno 

Udruga KLUBA MAKETARA PULA-2004 osnovana je 2004 god. Udruga se bavi tehničkim znanjem, prenošenjem toga znanja na djecu i omladinu. Maketa je statički prikaz ( najčešće umanjen, iako postoje makete i u prirodnoj veličini ), nekog objekta, vozila ili sl. Njihova osnovna namjena jest prikazati odnos veličine i izgleda objekta čiju smo maketu načinili. S druge strane, model je nešto što prikazuje kako originalni object funkcionira, tj. model prikazuje funkcije koje objekt obavlja. Primjerice, maketa zrakoplova pokazuje kako izgleda određeni zrakoplov. Model zrakoplova leti i u toj je činjenici temeljna razlika između makete i modela.

Predsjednik udruge je dipl.ing. Richard Peršić koji se od osnivanja udruge 2004.god. do sada zalagao za razvoj udruge i prisustvovanjem na takmičenjima i izložbama diljem Hrvatske i Slovenije. Osvojio je niz priznanja i 39 medalji za svoje radove .

 

A-8020 Graz / Fourteen artists of this city A-8020 Graz / Četrnaest umjetnika ovoga grada

skupna izložba  fotografija  

KULTURNA UDRUGA ŠTAJERSKE
Galerija Zuccato, Decumanus 34
trajanje izložbe: 24.09.2021. – 12. 10. 2021.

radno vrijeme galerije: svakim danom od 10 – 12 i 16 – 20

državnim blagdanima i nedjeljom  zatvoreno

 Kulturna udruga Štajerske organizirala je 1996. godine izložbu četrnaest umjetničkih viđenja iz Graza kako bi predstavila suvremeni presjek lokalnog kreativnog stvaralaštva. Naslov izložbe u popratnom katalogu glasio je: A-8010 Graz. 14 umjetnika ovoga grada. Sada, dvadeset i pet godina kasnije imamo još jedan pokušaj davanja općeg pregleda trenutnog umjetničkog stvaralaštva kako bi se stekao uvid u razvoj umjetničke scene u prošlih četvrt stoljeća. U 1996. ništa više nije moglo biti rečeno o tom poštanskom broju 8010, najistočnoj točci grada koja je potpuno prirodno mogla biti i sinonim za čitav grad. Kako god, grad se u proteklih četvrt stoljeća promijenio, pogotovo zapadni dio grada – poštanski broj 8020 –postao je žarišna točka  kulturnog života.

A-8020 Graz / Četrnaest umjetnika ovoga grada, pokazuje radove iz područja slikarstva, fotografije, videa i instalacija. Izložba je zamišljena kao putujuća, kako bi Graz svoje umjetnike prvenstveno međunarodno pozicionirao. Izbor stavlja naglasak na kvalitetu i originalnost djela kao, na suvremenost medija te na demografsku strukturu umjetničke scene u Grazu.

Predstavljanje ove izložbe u Hrvatskoj organizirano je u suradnji sa Austrijskim kulturnim forumom u Zagrebu.

Print Friendly, PDF & Email