NEWS
VALFRESCO sredina

Predstavljen projekt EDUKOSI.TURIZAM – EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU i najavljene besplatne radionice za osobe s invaliditetom

EDUKOSI-TURIZAM- PARTNERI
sudionici na press konferenciji s lijeva na desno: Anita Pilat POUP, Bernard Šešo DIP Rijeka, Karmen Vučetić DIP Rijeka, Snježana Radetić POUP, Andrej Marušić DANTE Rijeka, Lorena Rajko D.I.Poreč, Giulia Ukušić Šalja Polidor kamp
31.10.2022. 10:11; ; Početna / Gospodarstvo / Predstavljen projekt EDUKOSI.TURIZAM – EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU i najavljene besplatne radionice za osobe s invaliditetom

Pučko otvoreno učilište Poreč i partneri na projektu EDUKOSI.TURIZAM – EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU u narednom će razdoblju provesti program obrazovanja za poslove online prodaje i digitalnog marketinga, radionice za 110 osoba s invaliditetom, okrugle stolove i informativna predavanja za poslodavce te pokrenuti digitalnu platformu koja će povezati potrebe poslodavaca i osoba s invaliditetom u potrazi za zaposlenjem 

U petak, 28.10.2022. u Poreču je održana konferencija za medije na kojoj je Pučko otvoreno učilište Poreč  zajedno sa svojim partnerima, Ustanovom za obrazovanje odraslih Dante iz Rijeke, Društvom invalida Poreč, Društvom za istraživanje i potporu Rijeka i Polidor kampom predstavilo projekt EDUKOSI.TURIZAM – EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU te su najavljene predstojeće aktivnosti usmjerene ka povećanju zapošljavanja osoba s invaliditetom u turizmu.

U uvodnom predstavljanju ravnateljica Učilišta Snježana Radetić podsjetila je da je projekt  EDUKOSI.TURIZAM financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II te da je ukupna vrijednost  projekta 1.240.441,74 kuna, a što je ujedno stopostotni iznos potrebnih troškova projekta za predviđenih 20 mjeseci provedbe. POUP je jedan od 14 nositelja projekata s kojima je Ministarstvo turizma i sporta u ožujku ove godine potpisalo ugovore o financiranju. Time su dva ovakva vrijedna projekta stigla u Istru.

Kroz projekt EDUKOSI.TURIZAM 110 nezaposlenih osoba s invaliditetom (OSI) ima priliku besplatno se uključiti u radionice različitih zanimljivih tema koje će se provoditi na području Istarske i Primorsko -goranske županije. Poslani su pozivi udrugama, čiji su članovi OSI, da se prijave za sudjelovanje, a radionice će se provoditi u prostorima tih udruga koje iskažu interes. Međutim, svi zainteresirani koji nisu članovi udruga također se mogu javiti individualno, putem maila [email protected] ili na broj telefona 091 4322 648.

 „Naši partneri su kvalitetne i stručne osobe s dugogodišnjim iskustvom predanog rada u području pružanja socijalnih usluga za OSI i području obrazovanja te su narednih godinu dana na raspolaganju OSI kako bi se osnažili i pripremili se bolje za zapošljavanje“,  istaknula je voditeljica projekta Anita Pilat iz porečkog Učilišta.

Dalje je naglasila kako su i umirovljene OSI potencijalno zapošljive osobe, a koje isto tako imaju pravo sudjelovati u projektu te kroz druženja i razgovore sa psiholozima dobiti nova nadahnuća, informirati se o mogućnostima zapošljavanja te maksimalno iskoristiti svoje potencijale i unaprijediti svoja znanja i vještine.

„Cilj radionica je informiranje i savjetovanje o mogućnostima rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, karijerno savjetovanje i profesionalno usmjeravanje“, rekla je psihologinja Karmen Vučetić iz Društva za istraživanje i potporu dodavši kako će najveći fokus biti na razvoju komunikacijskih vještina, rješavanju konflikata i organizacijskim vještinama.

Inače, Društvo za istraživanje i potporu Rijeka djeluje od 2014. godine, a kako kaže psiholog Bernard Šešo, cilj im je kroz pružanje usluga psiho – socijalne podrške i poludnevnog boravka da se mlade OSI osposobe i zaposle te pripreme za samostalan život.

U daljnjem predstavljanju partnera Andrej Marušić, ravnatelj ustanove za obrazovanje odraslih Dante, naglasio je kako je zadovoljan da njihova ustanova ima priliku sudjelovati u ovom projektu i pridonijeti povećanju društvene osviještenosti potreba osoba s invaliditetom. Ustanova s iskustvom rada od tri desetljeća doprinijet će organizacijom motivacijskih radionica u suradnji sa HZZ-om kao i u provedbi ostalih aktivnosti projekta u suradnji s partnerima.

Za organizaciju radionica na području Istarske županije zaduženo je Društvo invalida Poreč. Lorena Rajko, asistentica u radu s OSI, istaknula je da društvo broji oko 450 članova, a njihova uloga u projektu je organizacija i suradnja sa sličnim ustanovama na području Istarske županije te pružanje potpore i informacija svim zainteresiranim za provođenje radionica, bilo u prostorima istarskih udruga, prostorima Društva ili pak prostorijama Učilišta u Poreču, sve s konačnim ciljem većeg zapošljavanja OSI u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Osim provođenja radionica za 110 OSI, voditeljica projekta Anita Pilat najavila je i ostale aktivnosti koje su planirane u narednom razdoblju. Neke od njih uključuju mogućnost da 12 nezaposlenih OSI završe program obrazovanja za poslove online prodaje i digitalnog marketinga, područje rada koje je u porastu kao suvremeni trend u turističkoj privredi. Osim toga, u najavi su i aktivnosti usmjerene ka poslodavcima gdje će se kroz organizacije okruglih stolova i informativnih predavanja nastojati afirmirati zapošljavanje osoba s invaliditetom te osim pravnih obaveza i prava, poslodavcima približiti život i potrebe osoba s invaliditetom.

Doprinos svemu tome daje partner Polidor kamp iz Funtane, kao predstavnik poslodavaca u projektu. Giulia Ukušić Šalja izrazila je izrazito zadovoljstvo zbog mogućnosti sudjelovanja i razvijanja projekta za potrebe OSI i njihove integracije na tržište rada kao i zadovoljstvo time da su u mogućnosti prenijeti stečena iskustva te doprinijeti projektu kroz pružanje informacija o potrebama poslodavaca. Program edukacije OSI pretpostavlja i praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca te se ovom prilikom uključuju kao mentori polaznicima obrazovnog programa u dijelu praktične nastave.

Kao spona između OSI i poslodavaca kroz projekt pokreće se digitalna platforma www.burzaradaosi.com koja će podjednako koristiti poslodavcima u potrazi za radnicima i OSI u potrazi za zaposlenjem.

Posebno je naglašeno kako je, prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj 511281 osoba s invaliditetom, što je 12,4 posto ukupnog stanovništva, a od čega je u Istarskoj županiji 13209 osoba s invaliditetom.

„Jednim projektom ne može se promijeniti situacija, ali EDUKOSI.TURIZAM nije prvi projekt namijenjen osobama s invaliditetom koji provodimo, već je nastavak naših nastojanja da kroz obrazovne programe pomognemo u poboljšanju njihove konkurentnost na tržištu rada i na koncu povećanju njihove kvalitete života. Osobe s invaliditetom suočavaju se s nejednakim mogućnostima u obrazovanju i zapošljavanju, kao najvažnijih uvjeta za samostalan i neovisan život. Sudjelovanje OSI u svijetu rada bitan je preduvjet njihove socijalne (re)integracije. Stoga smatramo da ovaj projekt može pridonijeti kvalitetnijem i ispunjenijem životu osoba s invaliditetom“, zaključila je ravnateljica Učilišta Snježana Radetić.                                                                                                                                                                                

RADIONICE U PONUDI

 1. Životopis i molba za posao – kako se istaknuti
 2. Kako se predstaviti na razgovoru za posao
 3. Metode samoprocjene – Tko sam ja? Što mogu?
 4. Organizacijske vještine
 5. Osnovne digitalne vještine u poslovnom svijetu
 6. Poslovna komunikacija
 7. Upravljanje financijama
 8. Marketing za početnike
 9. Prodajne vještine za početnike
 10. Poduzetništvo, samozapošljavanje i društveno poduzetništvo
 11. Kako raditi uz podršku radnog asistenta
 12. Traženje posla je posao – kako uspješno pronaći posao
 13. Javni nastup ili kako pred više ljudi reći što sam htio
 14. Argumentirana komunikacija
 15. Neverbalna komunikacija ili što sve govorimo kad ne govorimo
 16. Asertivna komunikacija ili kako se efikasno svađati
 17. Kreativnost ili kako kreativno rješavati probleme
 18. Stres i kako upravljati stresom na poslu
 19. Emocije i emocionalna inteligencija – zašto su važne u poslovnom kontekstu
 20. Mentalne mape – što, kako i zašto?
Print Friendly, PDF & Email
Ljekarna