NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Poziv za podnošenje prijave podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu

porec-90124
27.02.2024. 19:19; ; Početna / Obavijesti / Poziv za podnošenje prijave podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu

Pozivaju se pravne i fizičke osobe, vlasnici kuća za odmor na području Grada Poreča-Parenzo, da do 31. ožujka 2024. godine dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja POREZA NA KUĆE ZA ODMOR.
Člancima 25.,26.,41.,42. i 52. Zakona o lokalnim porezima i čl. 5.,6. i 7. Odluke o porezima Grada Poreča-Parenzo propisano je da su obveznici poreza na kuće za odmor pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Poreča-Parenzo. Obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

 

Print Friendly, PDF & Email