NEWS

Poziv iz Usluge Poreč za građane iz ulica J. Šurana i O. Keršovani

21.07.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Poziv iz Usluge Poreč za građane iz ulica J. Šurana i O. Keršovani

U tom smislu molimo korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da svoje spremnike koje imaju u poslovnim prostorima i stanovima pripreme za pražnjenje u jutarnjim satima najkasnije do 7,00 sati, te da nakon pražnjenja iste uklone sa javne površine i smjeste unutar prostora kojeg koriste. Spremnici za otpad koji će se na javnim površinama nalaziti poslije 9,00 sati bit će temeljem naloga Komunalnog redarstva Grada Poreča uklonjeni.

Skrećemo pažnju da je zabranjeno kartonski otpad odlagati u spremnike za komunalni otpad, kao i na javnim površinama. Kartonski otpad možete sami odložiti u sabirni centar za kartonsku ambalažu pri odlagalištu otpada «Košambra» iznad Žatike, ili možete naručiti uslugu odvoza kod Usluge Poreč.

Isto tako molimo da se komunalni otpad uredno odlaže u spremnike spakiran u najlonskim vrećama, kako bi se spriječilo rasipanje otpada po spremnicima.

Posebno navodimo da je zabranjeno u spremnike za komunalni otpad odlagati razna ulja i tekućine, žar, otpadni građevni materijal, baterije, akumulatori, otpad iz mesnica i ribarnica, granje i zeleni otpad iz vrtova i parkova, tehnološki i opasni otpad.

Molimo sve korisnike naših usluga da se pridržavaju uputa iz ove obavijesti.

Zahvaljujemo na suradnji.

Uprava Društva

Print Friendly, PDF & Email