Potpisan Ugovor za izgradnju pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada „Košambra“

Potpisivanje-ugovora
24.12.2013. 10:40; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Potpisan Ugovor za izgradnju pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada „Košambra“

Komunalno poduzeće Usluga d.o.o. i zajednica ponuditelja GP Krk d.d. Krk, HIS d.o.o. Donja Višnjica, Hidroplan d.o.o. Zagreb i Đusto d.o.o. Poreč, potpisali su Ugovor za izgradnju pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada „Košambra“.

Pretovarna stanica primarni je dio integralnog sustava za gospodarenje otpadom, a ovo je prva od šest pretovarnih stanica za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom „Kaštjun“. Predmet potpisanog Ugovora obuhvaća poslove projektiranja, dobavu, izgradnju, montažu, funkcionalno testiranje i primopredaju pretovarne stanice te projektantski nadzor nad izgradnjom. Uz direktora komunalnog poduzeća Usluga Milana Lakovića te direktora GP Krka Josipa Purića potpisivanju Ugovora u gradskoj upravi odazvao se i gradonačelnik Edi Štifanić kao koordinator projekta.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 6.797.650,00 kuna. Grad Poreč – Parenzo je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izradio projektni zadatak na osnovu čega je proveden postupak javnog nadmetanja. FZOEU osigurat će sufinanciranje realizacije pretovarne stanice s 80 posto sredstava, odnosno 5.506.120,00 kuna dok će preostalih 20 posto investicije osigurat Usluga d.o.o. Predviđeni rok izgradnje je kraj ožujka 2014. godine.

Pretovarne stanice su objekti za prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada s naseljenog gravitirajućeg područja te pretovar iz vozila za sakupljanje u specijalne poluprikolice radi odvoza na konačnu obradu i trajno odlaganje u okviru ŽCGO Kaštjun.

Organiziranim skupljanjem i zbrinjavanjem otpada obuhvaćeno je cijelo područje Grada Poreča – Parenzo te Općina Kaštelir – Labinci, Tar – Vabriga, Vrsar, Funtana, Višnjan, Vižinada i Sv. Lovreč odnosno oko 33.000 stanovnika u 11.790 domaćinstava. Površina predviđena za izgradnju pretovarne stanice na sjevernom dijelu odlagališta je 8.000 kvadratnih metara. Poslove vezane uz sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada obavlja trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o.

Grad Poreč – Parenzo završio je s radovima na prve dvije faze sanacije odlagališta 2009. godine. Nakon ove treće faze u narednom periodu kao četvrta faza biti će rezervacija prostora za predobradu i obradu otpada i odlagališta izdvojenog otpada.

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email