NEWS
Ljeto u Funtani

Potpisan Ugovor o isporuci kompaktora za odlagalište Košambra

25.08.2007. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Potpisan Ugovor o isporuci kompaktora za odlagalište Košambra
783IMG_2738378.jpg

Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovora o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/2001, 197/03, 92/05), Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za nabavu specijalnog stroja – kompaktora za sabijanje komunalnog otpada.

Zaprimljene su dvije ponude i obje su potpune.

Ponuda tvrtke "O-K-TEH" d.o.o. Zagreb utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve tehničke uvjete i ponudio cijenu od 1.860.700,00 kn (bez PDV-a) za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Jamstvo za kompaktor ugovoreno je u trajanju od 24 mjeseca od uspješne predaje. O-K-Teh d.o.o. osigurava servis i snabdijevanje rezervnim dijelovima u slijedećih deset godina.

Ponuditelj se obvezuje predati Naručitelju novi stroj u ispravnom stanju, spreman za upotrebu u svemu prema tehničkim karakteristikama iz ponude u roku od 30 dana od potpisa Ugovora

Uprava društva

Print Friendly, PDF & Email