NEWS
HALF MARATON S

Potpisan prvi ugovor u sklopu provedbe Projekta Poreč – Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

Cestitke g. Plisica Maku Kisevicu
20.10.2014. 17:40; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Potpisan prvi ugovor u sklopu provedbe Projekta Poreč – Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

Potpisivanjem ugovora o uslugama stručnog nadzora koji su danas, 20. listopada 2014. u velikoj vijećnici Grada Poreča – Parenzo sklopili direktor gradskog poduzeća Odvodnja  Poreč d.o.o. Milan Laković i direktor zagrebačke tvrtke SAFEGE d.o.o. Mak Kišević, učinjen je još jedan korak ka realizaciji Projekta Poreč – Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda. Riječ je o za sada najvećem projektu u javnom sektoru na ovim prostorima koji se sufinancira sredstvima iz europskih fondova. Projekt je vrijedan ukupno 501.076.063,15 kuna od čega je Grad Poreč – Parenzo kao jedinica lokalne samouprave i njegovo komunalno poduzeće Odvodnja zajedno s partnerima – Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskim vodama i općinama Tar-Vabriga, Funtana i Vrsar, uspio od EU dobiti  bespovratna sredstva u iznosu od 370.796.286,73 kuna ili 74 posto, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 130.279.776,42 kuna ili 26 posto, koji će se zatvoriti kroz sufinanciranja Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, te komponentu Grada Poreča koja iznosi osam posto ukupne investicije, jer se ovaj projekt po direktivi EU-a, ne može financirati iz proračunskih sredstava, nego isključivo iz sredstava koja se prikupljaju za korištenje i zbrinjavanje otpadnih voda.

Projekt će omogućiti pročišćavanje otpadnih voda u skladu s hrvatskim i EU propisima, očuvati i poboljšati kvalitetu podzemnih voda i priobalnih voda, povećati postotak kućanstava priključenih na sustav odvodnje otpadnih voda, te smanjiti istjecanje vode iz sustava odvodnje otpadnih voda. Ovim projektom Grad Poreč i okolne općine dobit će četiri nova MBR uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na lokacijama Lanterna kraj Tara, Poreč sjever i jug, te Petalon u Vrsaru, koji će omogućiti pročišćavanje do trećeg, najvišeg stupnja, zatim 62 kilometra nove kanalizacijske mreže, rekonstrukciju 23 kilometra postojeće kanalizacijske mreže, 26 novih crpnih stanica uz isto toliko rekonstruiranih, te 6.300 novih priključaka na kanalizaciju, čime će se pokrivenost domaćinstava mrežom podići sa sadašnjih 63 na 90 posto. Rok za realizaciju projekta je 31. prosinac 2016. godine.

Konferenciji za novinare koja je prethodila potpisivanju ugovora uz Lakovića i Kiševića prisustvovali su i Ivica Plišić, direktor Hrvatskih voda, njegov zamjenik Danko Holjević, Darko Višnjić, direktor Hrvatskih voda za sjeverni Jadran i otoke, te gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo Edi Štifanić.

Štifanić je istaknuo kako ovaj projekt za Poreč ima nekoliko vrijednih aspekata: socijalni, jer će se njegovim dovršenjem oko 6.300 građana priključiti na novu kanalizacijsku mrežu, ekološki, jer dovršenjem projekta kanalizacija više neće ići u more, a također će, zbog mogućnosti ponovne uporabe pročišćene vode Grad uštedjeti do 15 posto vode. Također će se ova destinacija moći reklamirati top-ekološka. Gradonačelnik se zahvalio Hrvatskim vodama i resornim ministarstvima koji prate i pomažu realizaciju projekta, te pozvao sve sudionike da daju maksimum u ostvarivanju krajnjih ciljeva.

Direktor Hrvatskih voda Plišić rekao je kako su osnovni ciljevi i postavke projekta da se počne sa radovima u Poreču, te nakon odabira tvrtke za stručni nadzor radova, uskoro očekuju i prve ugovore s izvođačima, kako bi u primjerenom roku počela izgradnja. Dodao je kako u Istri trenutno rade na još manjih projekata na sustavima odvodnje i pročistačima, u Rovinju,  Puli i Labinu.

Aktualnosti na provedbi projekta okupljenima je kroz prezentaciju predstavio direktor Odvodnje Poreč Milan Laković. Podsjetio je kako su financijska sredstva za projekt odobrena početkom srpnja 2013. godine, a temeljni dokumenti za njegovu provedbu, – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovor o partnerstvu i Ugovor o sufinanciranju projekta potpisani su 3. travnja 2014. godine. Dodao je kako realizaciji projekta prethodi rješavanje imovinsko pravnih odnosa – cijeli projekt obuhvaća ukupno 1023 katastarske čestice, od čega je za sada riješeno 958 njih, a preostaje za riješiti još 65 koje su u postupku rješavanja kod nadležnih tijela.

U okviru projekta provedena je javna nabava raspisivanjem pet tendera. Uz navedeno javno nadmetanje za stručni nadzor koji je potpisan s odabranom tvrtkom SAFEGE u vrijednosti od 11.704 .500 kuna bez PDV-a, tu su još sljedeći raspisani javni natječaji:

–         za proširenje kanalizacijske mreže na dodatna naselja – javno nadmetanje raspisano je 28. veljače 2014. godine, a u ponovljenom postupku javnog nadmetanja odabrana je tvrtka zajednice ponuditelja ING – GRAD d.o.o., Vodoprivreda Vinkovci d.d. i Zagreb – Montaža d.o.o. u vrijednosti od 61.343.221,48 kuna.

–         za izmještanje uređaja i rekonstrukciju mreže – javno nadmetanje raspisano je 7. ožujka 2014. godine, a nakon provedenog pregleda i ocjene ponuda kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je zajednica ponuditelja EURCO d.d. Vinkovci i OSIJEK KOTEKS d.d. u vrijednosti oko 66 milijuna kuna. Pristigle su tri žalbe, od čega su dvije odbijene od strane Državne komisije, a u tijeku je ponovni pregled i ocjena ponuda.

–         za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje  i kompostiranje mulja – javno nadmetanje raspisano je 10. veljače, a javno otvaranje ponuda održano je 15. svibnja 2014. godine. U zakonskom roku zaprimljeno je devet ponuda u rasponu vrijednosti od 246 do 465 milijuna kuna bez PDV-a. Nakon traženih i dostavljenih pojašnjenja ponuda  i analize stručnjaka iz Njemačke i Austrije, 12. rujna 2014. godine donijeta je odluka o odabiru najpovoljnije zajednice ponuditelja: EURO MEC srl Montichiari Italija, KAMGRAD d.o.o. Zagreb i EMIT GROUP srl Milano Italija, u iznosu od 258.840.000, 00 kuna bez PDV-a . Pristiglo je pet žalbi, a 30. rujna su Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave dostavljeni predmeti na daljnje postupanje.

–         u pripremi je još natječaja za nabavu opreme.

O najpovoljnijim ponudama odlučuje Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave, imenovano u skladu sa člankom 24. ZJN u sastavu: Edi Štifanić predsjednik, Srđan Mažar, zamjenik predsjednika, Loris Peršurić, član, Matej Perić, član i Tijana Vadinjof Đurić, član koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Hrvatske vode su naknadno, odlukom od 20. lipnja 2014. godine izmijenile člana, te je umjesto Perića, imenovan Denis Tulić, ing.građ.

Laković je dodao kako su osnovna načela i principi po kojima je Naručitelj provodio postupak javne nabave, postupanje prema Zakonu o javnoj nabavi i ostalim  pozitivnim propisima, poštivanje zadanih kriterija, ujednačenost postupanja prema svim ponuditeljima, te zbog složenosti dokumentacija i ponuda pružanje mogućnosti svim ponuditeljima da nedostatke otklone kroz pojašnjenja ponuda, kao i osiguranje ekonomičnosti postupaka.

Cjelokupna prezentacija može se pogledati na službenim web stranicama poduzeća Odvodnja Poreč, gdje se može pratiti i napredak projektnih aktivnosti.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email