PORUKA IZ SDPa Poreč: Ne zadužujte nam djecu ! Čuvajte novce za pomoć građanima i malim poduzetnicima !

Rodoljub Kosić i Stevo Žufić
30.03.2020. 22:53; ; Početna / Politika / PORUKA IZ SDPa Poreč: Ne zadužujte nam djecu ! Čuvajte novce za pomoć građanima i malim poduzetnicima !

Iz SDP-a Poreč dobili smo priopćenje za javnost vezano uz temu kreditnog zaduženja Odvodnje Poreč za plaćanja “financijske korekcije” po naredbi OLAF (Europskog ureda za borbu protiv prijevara),  a kojeg je odobrilo Gradsko vijeće Grada Poreča na prošloj sjednici.

Priopćenje prenosimo u cjelosti * :

Osnovom nemogućnosti potpunog i objektivnog izvještavanja naših sugrađana putem sredstava javnog informiranja, poglavito iz razloga ograničavanja prisustvovanja novinara 30. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 12.03.2020. godine, u obvezi smo kroz našu političku aktivnost izraziti ogorčenje postupkom vijećnika vladajuće stranke IDS-a, koji su bez imalo grižnje savjesti, podržali izglasavanje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi sufinanciranja projekta „Sustav odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“.

       Samim činom izglasavanja ove Odluke u režiji IDS-ove većine i njihovih koalicijskih partnera utrli su put dodatnom zaduživanju trgovačkog društva Odvodnja Poreč d.o.o. u iznosu od novih 45 milijuna kuna. Na prvu, ništa čudno, pogotovo što je opće prihvaćena poslovna praksa, da se u realizaciji relativno velikih infrastrukturnih projekata kao izvori financiranja koriste usluge kreditnih institucija.

       Međutim, ovdje zasad treba stati. Zašto? Iz jednostavnog razloga što su nepobitne činjenice koje ne govore u prilog izglasavanju prije navedene Odluke bitno i uvelike drukčije. Naime, navedenim izglasanim kreditnim zaduženjem Odvodnja Poreč d.o.o. bi trebala pokriti iznos financijske korekcije, koji je po službenoj dužnosti odredio OLAF ( Europski ured za borbu protiv prijevara), zbog povrede odredbi Zakona o javnoj nabavi, poglavito članka 92. istoimenog zakona sa potencijalno koruptivnim i elementima sukoba interesa, sve u svezi izbora izvođača radova u predmetnom projektu. Drugim riječima, u obrazloženju zaključka, temeljem kojeg je meritoran Europski ured odredio financijsku korekciju u iznosu od 25% vrijednosti sufinanciranja projekta (54 milIjuna kuna), utvrđeno je kako se prilikom evaluacije ponuda, te odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova, dogodila povreda odredbi zakona, kojim se pravno regulira ova problematika, te kako je u tijeku provedbe projekta, te izvidima istog tog ureda, utvrđen potencijalni sukob interesa između izvođača radova i nadzornog organa.

       S tim u svezi, navodimo kako je vijećnik SDP-a Grada Poreča-Parenzo Goran Gašparac još tijekom 2018., a osobito 2019. godine na sjednicama Gradskog vijeća ustrajno pokušavao ukazati na potencijalne financijske posljedice loše vođenog postupka javne nabave od strane investitora preko nadležnog Povjerenstva, u čijem su sastavu kao predstavnici Grada Poreča-Parenzo tadašnji gradonačelnik Štifanić i njegov ondašnji zamjenik Peršurić, koji sada obnaša funkciju Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo. Nažalost, a to treba posebno naglasiti, isti onaj Peršurić koji na neto održanoj sjednici Gradskog vijeća u sklopu predmetne točke dnevnog reda, u dvosatnoj raspravi, nije našao za shodno iznijeti svoje viđenje događaja. Dapače, ispred predlagatelja u uvodnoj je riječi istupio nadležni pročelnik Upravnog odjela za financije dr. Saftić, dok je čast da obrane svoj zahtjev za dodatnim kreditnim zaduženjem pripala direktoru Odvodnje d.o.o., Milanu Lakoviću, te tehničkom direktoru istoimenog trgovačkog društva Srđanu Mažaru. U kontekstu rasprave važno je naglasiti, da je tehnički direktor vijećnicima ustvrdio nenadležnost Europskog ureda u dijelu tehničke provjere projekta, prejudicirajući po nama ishod pravnih postupaka, koje Odvodnja Poreč vodi prema Hrvatskim vodama, koje su se očitovale kao nenadležne u postupku žalbe i prema Visokom Upravnom sudu čiji je postupak u tijeku.

       Direktor Odvodnje d.o.o., Milan Laković je na svoj vrlo osebujan način, teret odgovornosti po starom dobrom IDS-ovom običaju, prebacuje na Zagreb i nacionalna tijela, zanemarivši pri tome jednu nepobitnu činjenicu, koja se u svoj svojoj punoći odražava zabludu kod nekih o preuzetoj pravnoj stečevini Europske unije. Podsjetimo samo radi saznanja našim sugrađanima, da je EU pravna stečevina u provedbi iznad nacionalnih zakonskih propisa RH-e.

       Nadalje, smatramo vrlo bitnim iznijeti par detalja financijske naravi koja prate ovu povredu zakonskih odredbi, kao dokaz nesvjesnog ili pak svjesnog profesionalnog ‘previda’. Dakle, uz izglasano dodatno zaduženje u vrijednosti od 45 milijuna kuna, ide kao prvo naknada za odobravanje kredita u iznosu od 450.000,00 kuna , te pripadajuća kamata za vrijeme otplate kredita u iznosu od 6.000.000,00 kuna. Drugim riječima, u narednih 10 (deset) godina, koliko ima trajati otplata kredita, počinjena je sasvim nepotrebna šteta po građane Poreča u iznosu od 51.500.000,00 kuna.

       Obzirom na navedeno važno nam je istaknuti, kako je SDP Poreča prilikom izglasavanja Odluke o dodatnom kreditnom zaduženju bio deklaratorno protiv donošenja takve Odluke.

       Zato ovom prilikom pozivamo Gradonačelnika kao supotpisnika kreditnog aranžmana, da zaustavi proceduru zaduživanja Grada Poreča-Parenzo, dok se ne dobiju garancije državnih institucija, da troškovi navedene financijske korekcije (uskrate dijela sredstava EU participacije) neće morati podnijeti isključivo građani Poreča. Sve ovo u svijetlu činjenice i to treba otvoreno reći, kako su državne institucije, poglavito Hrvatske vode aktivno sudjelovale u predmetnom postupku javne nabave, te isti višekratno pismeno pozitivno amenovale kao i državna institucija DKOM, koja je u više navrata intervenirala temeljem podnesenih prigovora ponuditelja na Odluke Povjerenstva Investitora za provedbu postupka javne nabave, za što je Odvodnja Poreč također bila financijski penalizirana poradi prihvaćanja Prigovora zainteresiranih ponuditelja.

       SDP Poreča ovom prilikom skreće i pažnju da bi u određenom procentu u zatvaranju financijske konstrukcije morale učestvovati i druge jedinice lokalne samouprave poput Općina Vrsara, Funtane i Tar-Vabriga kao dionici, što vijećnicima Gradskog vijeća Poreča također nije prezentirano.

       Također, ovo novo zaduženje građana Poreča u ovom je momentu zbog krize Korona virusa neprimjereno i potpuno van konteksta ekonomske i financijske situacije Grada Poreča-Parenzo, gospodarstva i samih građana. Naime, sadašnji prioriteti, zbog takve krize kakvu još nismo doživjeli, su takvi da se svaka kuna mora usmjeriti u pomoć građanima i malom gospodarstvu za puko preživljavanje, a ne za ulaganje u projekt koji je u svakom smislu predimenzioniran i upitan jer se u dovršenju kasni preko dvije godine, a nije ni izvjesno kada će biti dovršeni i koliko će u konačnici koštati. Našim građanima treba pomagati, a ne ih dodatno zaduživati.

       Ne zaboravimo, da sada u tijeku izvođenja radova prema investitoru već postoje milijunska potraživanja izvođača za prouzročenu štetu, radi nepravovremenog očitovanja na klemove. Dodajmo tome i latentnu opasnost da budemo penalizirani zbog kašnjenja u rokovima realizacije projekta, a ne daj bože, ako nam EU komisija u kontroli trošenja sredstava utvrdi, da nismo postigli ciljeve, zbog kojih je taj projekt prihvaćen od strane EU komisije za sufinanciranje.

       Zaključno, ostaje obećanje tehničkog direktora, nažalost  bez ekonomske podloge, kako se cijena vodne usluge uslijed dodatnog zaduženja neće povećavati, iako materijali Gradskoga vijeća drugačije navode.

       I da ne zaboravimo, pozivanje na odgovornost za dodatni trošak, dovoljan je razlog za političku osudu i davanje mandata aktera na raspolaganje.

       Na kraju, neka sami građani, na čija će leđa pasti kompletan financijski trošak i koji su najpozvaniji, daju svoj konačni sud o povjerenju sadašnjim nosiocima najodgovornijih funkcija u Gradu Poreču i komunalnoj tvrtki Odvodnja d.o.o. Poreč.

 

Rodoljub Kosić v.r
Predsjednik GO SDP Poreč


 

*Stavovi izneseni u kolumnama, priopćenjima za javnost i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala

 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email