NEWS
HALF MARATON S

Porečki SDP održao konferenciju za medije na temu Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (turističko zemljište) na području Grada Poreča

WhatsApp Image 2020-12-02 at 13.09.51
02.12.2020. 23:05; ; Početna / Politika / Porečki SDP održao konferenciju za medije na temu Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (turističko zemljište) na području Grada Poreča
Konferenciju su vodili vijećnik SDP-a u Gradskom vijeću Poreča Sladonja Vladimir i predsjednik GO SDPa Poreč, Rodoljub Kosić Izjavu za medije gradskog odbora SDP-a,  sa danas održane press-konferencije prenosimo u cjelosti. Pojedinosti je u ime SDP-a iznio Vladimir Sladonja, :

“Nastavno na našu konferenciju iz kolovoza, a vezano za zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (turističko zemljište), te uzevši o obzir da je gradonačelnik prihvatio formiranje međustranačke gradske komisije za navedeno zemljište mi smo učinili slijedeći korak u identifikaciji problema na način da smo pokušali izvršiti identifikaciju tog zemljišta sa sadašnjim statusom.

Cilj ove konferencije i našega djelovanja nije nikakva politizacija već želja da sve učinimo , zajedno sa svim strankama i službama Grada Poreča, da se grad konačno uknjiži na ono zemljište na koje ima pravo po zakonu i da se barem dio tog vrijednog zemljišta od dugoročnog interesa za sve građane Poreča vrati u javno vlasništvo, odnosno vlasništvo Grada Poreča i da se time barem djelom ispravi nepravda kojom je Grad Poreč obezvlašćen velikog djela svoga zemljišta koje pripada svim našim građanima. U tom smislu spremni smo sa drugima angažirati sve naše stručne kapacitete.

U tom cilju pribavili smo pretvorbene elaborate poduzeća Riviera Holding i Laguna Poreč prema kojima je izvršna pretvorba društvenog vlasništva 1993. godine.

Ovdje smatramo da je izvršena povijesna nepravda prema lokalnim samoupravama obzirom da Gradovi i Općine nisu imali nikakvu ulogu u tom procesu, te su se rješenja za provedbu elaborata privatizacije provođena bez suglasnosti Gradova, uz jednino potvrđivanje od strane birokrata u fondu za privatizaciju.

Također naknadno su vršene dodatne uknjižbe i postupanja u zemljišnim knjigama bez znanja lokalne samouprave odnosno Grada Poreča koji je to zemljište u starom sustavu prije demokratskih promjena dok su ta poduzeća još bila poduzeća u društvenom vlasništvu istima  dao na raspolaganje.

Obzirom da je teritorijalnim preustrojem iz 1993. godine veliki dio imovine predmetnih poduzeća (npr. svi kampovi osim Ulike) ostao izvan sadašnjim granica Grada Poreča u ovoj analizi smo se posvetili turističkim naseljima unutar sadašnjeg teritorija Grada Poreča.

Analiza je predmetno zemljište podijeljeno u šest kategorija ovisno o zemljišno-knjižnom statusu istoga i prikazano je na karti Grada Poreča na kojoj se vide se katastarske čestice unutar obalnog pojasa Grada Poreča:

 1. Prva kategorija (na karti označeno – crveno) odnosi se na sve čestice (uglavnom prometnice) koje nisu ušle u elaborat pretvorbe tvrtke Laguna Poreč (današnja Plava Laguna d.d.), a još uvijek se vode kao društveno vlasništvo sa pravom korištenja Lagune Poreč i za koje smatramo da Grad Poreč treba čim prije izvršiti uknjižbu na sebe prema Zakonu o cestama;
 2. Druga kategorija (na karti označeno žuto) odnosi se na čestice koje su uknjižene na Plavu Lagunu iako u pretvorbenom elaboratu nisu bile izričiti navedene, odnosno navedene u u daleko manjim površinama u odnosu na današnje i koje uknjižbe smatram da treba osporiti prema važećem Zakonu o turističkom zemljištu.
 3. Treća kategorija (na karti označeno narančasto) odnosi se na čestice koje u uknjižene na Rivieru sukladno elaboratu o pretvorbi, ali koje je po nama nezakonito i prema ondašnjim i sadašnjim zakonima i koje Grad Poreč treba osporiti pred nadležnim sudovima;
 4. Četvrta kategorija (na karti označeno ljubičasto) odnosi se na sve sve čestice u Červar Portu koje se još vode kao društveno vlasništvo Euroturista i za koje također treba čim prije provesti proceduru uknjižbe na Grad Poreč;
 5. Peta kategorija (na karti označeno plavo) odnosi se na čestice koje u prema rješenju o pretvorbi uknjižene na Lagunu Poreč (danas Plava Laguna) i koje ta tvrtka ima nesporno pravo;
 6. Šesta kategorija (na karti označeno zeleno) odnosi se na čestice koje su prema elaboratu o pretvorbi uknjižene na Rivieru Holding d.d. (danas Valamar Riviera d.d.) i koje je predmetna tvrtka imala nesporno pravo;

U nastavku dajem analizu prema turističkim naseljima sa spornim česticama:

ZELENA LAGUNA  :

Zemljište koje još ima status društveno zemljišta sa pravom korištenja Laguna Poreč, a koje bi Grad Poreč trebao čim prije uknjižiti na sebe, odnosno 1. kategorija :

 • sve prometnice u Zelenoj Laguni;
 • zemljište kod spomenika i arheoloških nalazišta kod hotela Parentium;
 • zemljište kod ski lifta i plaža ispod Molindria;
 • parking kod Lotosa i zemljište na kojem je izveden novi prilaz za Albatros;
 • plaža i prometnice ispod Lotosa.

Sporne uknjižbe, odnosno 5. kategorija :

 • zemljište između hotela Molindrio i Lotosa;
 • zemljište kod hotela Parentium prema marini ne čini tehnološku cjelinu sa Parentium i nije eksplicitno navedeno u pretvorbenom elaboratu;
 •  

 

PLAVA LAGUNA :

Zemljište koje još ima status društveno zemljišta sa pravom korištenja Laguna Poreč, a koje bi Grad Poreč trebao čim prije uknjižiti na sebe, odnosno 1. kategorija :

 • sve prometnice u Plavoj Laguni;
 • šetnica do Internacionala i zemljište kod Univerzala.

Sporne uknjižbe, odnosno 5. kategorija :

 • zemljište između ceste od uspona kod diska do skretanja za Belavue i obalne šetnice ne čini tehnološku cjelinu i nije eksplicitno navedeno u elaboratu pretvorbe;
 • zemljište na punti kod Istarske hiže.

 

BRULO :

Sporne uknjižbe, odnosno 5. kategorija :

 • bivša prometnica za Vrsar i zemljište iznad nje, kao i kod bazena Rubin prema Novom naselju;
 • zemljište od Jedra uključivši i obalne šetnice, kao i dio plaže i šume.

 

CENTAR GRADA i OTOK SV. NIKOLA:

Zemljište koje još ima status društveno zemljišta sa pravom korištenja Laguna Poreč, a koje bi Grad Poreč trebao čim prije uknjižiti na sebe, odnosno 1. kategorija :

 • zemljište iznad šetnice od suda do gradskog kupališta.

Sporne uknjižbe, odnosno 6. kategorija :

 • nogostup iznad parkinga Peškera do bivšeg restorana Peškera;
 • sve zemljište na otoku Sv. Nikola osim onog što čini tehnološku cjelinu sa turističkim objektima.

 

BORIK :

Sporne uknjižbe, odnosno 6. kategorija :

 • sve prometne površine od Croduxa do bivšeg kružnog toka kod hotela Pical i hotela Zagreb;
 • sve površine ispod bivše ceste za Špadiće koje ne čine tehnološku cjelinu sa restoranima i sportskim centrom.

 

ŠPADIĆI – MATERADA :

Zemljište koje još ima status društveno zemljišta sa pravom korištenja Laguna Poreč, a koje bi Grad Poreč trebao čim prije uknjižiti na sebe, odnosno 1. kategorija :

 • prometnica od šetnice kod obale do hotela Materada i dio zemljišta kod hotela Materada;

Sporne uknjižbe, odnosno 5. kategorija :

 • zemljište ispod hotela Materada, a koje nije navedeno u pretvorbenom elaboratu.

 

ČERVAR PORAT :

Zemljište koje još ima status društveno zemljišta sa pravom korištenja Laguna Poreč i Euroturist, a koje bi Grad Poreč trebao uknjižiti na sebe, odnosno 4.kategorija :

 • sve prometnica i parkovi u Červar Portu.

Sporne uknjižbe, odnosno 5. kategorija :

 • dio rive ispred bivšeg apart hotela uknjižen je na Plavu Lagunu.

Obzirom na sve gore navedeno treba čim prije sazvati tematsku sjednicu Gradskog vijeća na kojem bi se raspravilo gore navedeno, te se dali precizno zadaci gradskim službama u postupanju u tim postupcima. “

 

Za GO SDP Poreč

Sladonja Vladimir

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email