Ljekarna

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a stambenog naselja Donji Špadići II

21.08.2013. 23:42; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU-a stambenog naselja Donji Špadići II
grad-logo

Ponovna javna rasprava provest će se od 27. kolovoza do 25. rujna 2013. godine. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 3. rujna 2013. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča s početkom u 18 sati. Javni uvid u prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, Poreč, Obala M.Tita 5, svakog radnog dana od 8 – 11 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se, do dana zaključenja Ponovne javne rasprave, podnositi :
– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,
– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
– dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Print Friendly, PDF & Email