NEWS
HALF MARATON S

Pojašnjenje odredbe vezane uz ograničenja natjecanja i treninga u sportu Odlukom Stožera civilne zaštite od 27. studenoga 2020. godine

01.12.2020. 11:49; ; Početna / Obavijesti / Pojašnjenje odredbe vezane uz ograničenja natjecanja i treninga u sportu Odlukom Stožera civilne zaštite od 27. studenoga 2020. godine
news_mint_gov_en

Iz Ministarstva turizma i sporta dostavili su pojašnjeje u nastavku:

Nastavno na mnogobrojne upite nacionalnih sportskih saveza o tumačenju Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID  – 19 putem okupljanja od 27. studenoga 2020. godine u  nastavku vam donosimo pojašnjenje navedene odluke.

Točkom III. stavkom 1. podstavkom 18. donesene Odluke propisana je „zabrana svih treninga i natjecanja osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima te treninga i natjecanja vrhunskih sportaša (sportašice i sportaši I., II. i III. kategorije) u individualnim sportovima.

Dakle, navedena odluka za individualne (pojedinačne) sportove (karate, tenis, boćanje, kuglanje, veslanje, streljaštvo, stolni tenis i sl.) dopušta iznimno treninge i natjecanja samo za vrhunske sportaše (I., II. i III. kategorije).

Vrhunski sportaši (I., II. i III. kategorije) su sportaši kojima je na temelju ostvarenih rezultata izdano rješenje od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih.  Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih za izdavanje navedenih rješenja imaju javnu ovlast temeljem članka 6. stavka 4. Zakona o sportu.

Napominjemo kako kod individualnih (pojedinačnih) sportova odredba nije vezana uz uzrast pa tako kategorizacija vrhunskog sportaša može biti izdana i osobi koja je mlađa od 18 godina te isti sportaš ima mogućnost treniranja i natjecanja sukladno Odluci Stožera.

Kod ekipnih sportova (nogomet, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo, ragbi i sl.) kategorizacija nije kriterij za dopuštene treninge i natjecanja, već su isti dopušteni onim klubovima odnosno njihovim seniorskim ekipama koje nastupaju u 1. i 2. rangu natjecanja na nacionalnoj razini  (bez obzira zove li se prvi rang 1. liga ili npr.- Premierliga, a drugi rang 1. liga, 1.b liga ili 2. liga) te juniorskim ekipama koje igraju isključivo 1. odnosno najviši rang nacionalnog natjecanja u pojedinom ekipnom sportu.

Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, ekipna postignuća u pojedinačnim sportovima tretira kao „ekipno postignuće u pojedinačnim sportovima“, kao i Pravilnik o kategorizaciji vrhunskih sportaša Hrvatskoga olimpijskog odbora te se sportaši u sportovima poput boćanja, kuglanja, stolnog tenisa, tenisa, streljaštva i sl. koji su nedvojbeno pojedinačni ili individualni sportovi razvrstavaju u kategorije, razvojne programe (https://www.hoo.hr/hr/dokumenti/5314-razvojni-programi) i slično kao sportaši u pojedinačnim odnosno individualnim sportovima, a ne ekipnim.

Potpuno ista analogija primjenjuje se i kod tumačenja odluka Stožera civilne zaštite vezano uz podjelu na ekipne i individualne (pojedinačne) sportove.

Također, napominjemo kako točka VII. navedene Odluke glasi „Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka“ te nastavno na navedeno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu donijeti strože epidemiološke mjere od mjera propisanih ovom Odlukom.

Zaključno, želimo istaknuti kako smo svjesni težine situacije u kojoj se propisanom Odlukom našao cijeli sustav sporta, međutim zbog neumoljivog rasta broja zaraženih i hospitaliziranih bolesnika, u suradnji s drugim resorima na razini Vlade morali smo donijeti ove teške, ali nužne mjere.

S obzirom na ozbiljnost problema s kojim se suočavamo pojavom pandemije koronavirusa molimo vas za još malo razumijevanja i strpljenja te vjerujemo kako će se, ukoliko svi zajedno budemo dovoljno odgovorni u ispunjavanju svih epidemioloških preporuka, sportaši uskoro vratiti svojim redovitim aktivnostima.

 

Ministarstvo turizma i sporta

Print Friendly, PDF & Email