NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

Poglavarstvo općine Tar – Vabriga utvrdilo konačni prijedlog Proračuna za 2007.godinu

14.03.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Poglavarstvo općine Tar – Vabriga utvrdilo konačni prijedlog Proračuna za 2007.godinu
61Picture089.jpg

Na Prijedlog Proračuna Općine Tar-Vabriga pristigla su 4 amandmana vijećnika: Waltera Palme, Franka Katunara, Elvisa Prenca, Vesne Lemo i Deana Matoševića.

Članovi Poglavarstva su razmotrili svaki amandman pojedinačno i odbacili 3 amandmana, a djelomično prihvatili amandman Elvisa Prenca koji se odnosi na Eko akciju u iznosu od 30.000 kuna, s time da se sredstva osiguraju iz proračunske rezerve, a ne kako je predloženo u amandmanu. Prijedlog proračuna podržao je i Odbor za proračun i financije na svojoj sjednici 7.ožujka 2007.godine ( članovi Odbora: Denis Žužić- predsjednik, Mirjana Kadum – zamjenica predsjednika, Sandra Mušković, Marijana Kocijančić i Ivan Stojnić ). Nakon rasprave usvojen je Konačni prijedlog Proračuna općine Tar-Vabriga u iznosu od 14.511.700 kuna i upućen Općinskom vijeću na usvajanje ( mogući termin sjednice 27. ožujka 2007.godine ).

Redoviti prihodi prijedloga Proračuna su 13.881.700 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 630.000 kuna, sveukupno 14,51 milijun kuna. U rashodovnom dijelu na rashode za nefinancijsku imovinu otpada 1.855.000 kuna, a na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.240.200 kuna. Za Program javnih potreba u kulturi izdvojit će se po prijedlogu 350.000 kuna ( Limena glazba ZT Tar – 70.000 kuna, Mješoviti zbor ZT Tar – 20.000 kuna, Likovna sekcija ZT Tar – 10.000 kuna ). Za javne potrebe u sportu predloženo je potrošiti 404.000 kuna ( financiranje sportskih klubova pri ZSG Poreča 100.000 kuna, NK "Istra" – Tar – 200.000 kuna, Odbojkaški klub Tar – 90.000 kuna, Boćarski klub Tar 14.000 kuna ). Za Program gradnje objekata i uredjaja komunalne infrastrukture u 2007.godini potrošilo bi se 3.913.900 kuna , a za održavanje komunalne infrastrukture još 2.500.000 kuna. Za Civilno društvo – udruge planirano je utrošiti 90.000 kuna ( "Naša djeca" – 20.000 kuna, ZT Tar – 30.000 kuna, Eko udruga "Novi val" – 10.000 kuna – plus 30.000 kuna po amandmanu E-Prenca), a za Političke stranke – 50.000 kuna. Za rad Predstavničkih i izvršnih tijela Općine Tar-Vabriga predvidjeno je utrošiti 615.000 kuna, a za javnu upravu i administraciju 3.269.000 kuna.

Poglavarstvo je predložilo Skupštini TZ mjesta Tar-Vabriga da za Predsjednika ponovno izabere Franca Palmu.

Za Poreštinu.info: R.V.Aleksić

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email