NEWS
LUTRIJA T

Podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada za grad Poreč

Spremnici 4
29.09.2021. 12:35; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada za grad Poreč

U ponedjeljak 04.10.2021. godine započinje podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže za grad Poreč.

Dodjela spremnika vršit će se u RECIKLAŽNOM DVORIŠTU POREČ-PARENZO, Garbina 10 (deponija Košambra).

Spremnici se mogu preuzeti u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.

Preuzimanje spremnika za pojedina naselja vrši se prema sljedećem planu:

 

4.10. i 5.10.

6.10. i 7.10.

8.10., 9.10. i 11.10.

12.10., 13.10. i 14.10.

15.10.

Novo naselje

Naselje bolnica, Garbina, Molindrio, Poreč Jug, St. Amoroso, St. Bergamante, St. Ciprijan, St. Gržina, St. Padovan, Žatika

Čimižin

Donji i Gornji Špadići

Finida

 

Mole se svi korisnici sa područja grada Poreča da dođu na dogovorenu lokaciju u naznačeno vrijeme i preuzmu svoje spremnike.

Za sve korisnike osiguran je po jedan plavi i žuti spremnik te set vrećica za staklo,  a prilikom preuzimanja potrebno je potpisati zapisnik o preuzimanju spremnika.

Budući će se nakon podjele individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, postojeći zeleni otoci postavljeni na javnim površinama ukloniti, izuzetno je bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.  

Ukoliko netko nije u mogućnosti preuzeti svoje spremnike u naznačenim vremenima, iste spremnike može preuzeti na reciklažnom dvorištu Košambra od ponedjeljka do petka od 07.00 do 16.00h.

Posebno ističemo, korisnici koji koriste zajedničke spremnike za miješani komunalni otpad NE TREBAJU doći na preuzimanje spremnika na navedenim lokacijama već će istima spremnici biti dostavljeni od strane djelatnika Usluge Poreč d.o.o. i to odmah u slijedećim danima po završetku podjele na organiziranim lokacijama.

Korisnici koji koriste kartice za odlaganje otpada, ne preuzimaju spremnike za selektivni otpad.

Prilikom preuzimanja spremnika korisnicima će se dodijeliti i plan odvoza za selektivni otpad.

Postojeće spremnike za papir djelatnici Usluge Poreč pokupit će u dane odvoza.

Dodjela spremnika vršit će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera te ovim putem molimo sve korisnike na pridržavanje istih.

U slučaju kiše, dodjela se odgađa za slijedeći radni dan.

 

USLUGA POREČ d.o.o.                                                            

Print Friendly, PDF & Email