PLOMIN 3: NAMETANJE RJEŠENJA BEZ LOKALNOG KONSENZUSA

28.11.2005. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / PLOMIN 3: NAMETANJE RJEŠENJA BEZ LOKALNOG KONSENZUSA
898IMG_0736m.jpg

Ljudi ne znaju zašto se otvara Plomin 3, što će Plomin 3 promijeniti u odnosu na sadašnje stanje, koje su alternative Plominu 3, koji su mogući negativni utjecaji na okoliš i koje će se mjere koristiti za njihovo onemogućavanje ili ublažavanje, je li tehnologija koja će se koristiti najbolja moguća? To su informacije koje je lokalno stanovništvo trebalo dobiti još u idejnoj fazi tog projekta, da bi moglo iznijeti svoje mišljenje i eventualne primjedbe…

Pa onda, zašto se ponovo investira u termoelektrane na ugljen a ne u alternativne izvore energije? U svom godišnjem izvješću za 2004. HEP se hvali smanjivanjem količine električne energije dobivene iz termoelektrana i povećanjem količina dobivenih iz hidroelektrana. Kako se Plomin 3 uklapa u taj trend? Kakva je HEP-ova strategija i politika u vezi s alternativnim izvorima energije?

HEP će svoju praksu drskog nametanja vlastitih rješenja bez stvaranja lokalnog konsenzusa vrlo brzo morati mijenjati sa skorim usklađivanjem hrvatskog zakonodavstva sa standardima europske unije. Direktive Europske unije koje se odnose na postupak procjene utjecaja na okoliš predviđaju rano uključivanje javnosti i to u fazi kada su sve opcije još otvorene, pa i opcija odustajanja od projekta. Da bi im se to omogućilo, svi relevantni dokumenti moraju javnosti biti dostupni od samog početka. Osim toga, procjena utjecaja na okoliš obavezno mora sadržavati i moguće alternative. Imamo li alternativu za Plomin 3? Što bi se dogodilo da se ne izgradi Plomin 3?

Neke bi se od tih smjernica mogle početi primjenjivati već sada: predlažemo HEP-u pro-aktivnu politiku informiranja lokalnog stanovništva putem javnih predavanja u lokalnim zajednicama, brošurama, svim relevantnim podacima na web stranicama, uspostavljanjem otvorenog telefona na koji će primati upite i primjedbe građana i na druge moguće načine. I to odmah. A nakon toga potrebna je izrada ozbiljne studije utjecaja na okoliš. U koju je obavezno potrebno uključiti i “nultu opciju”, odnosno što bi se dogodilo da se Plomin 3 ne izgradi.

Zelena Istra

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email