NEWS
VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

oznaka «PRIJATELJ OKOLIŠA« u Umag

20.10.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / oznaka «PRIJATELJ OKOLIŠA« u Umag

Znak je manje važan za one proizvode koji po prirodi stvari imaju malen ili zanemariv utjecaj na okoliš. Stoga je u prvom redu usmjeren na skupine proizvoda potencijalno štetne za okoliš , a takvih se u Istri na sreću malo ,kako bi se poticao razvoj alternativnih proizvoda koji imaju manje štetan utjecaj tijekom životnog ciklusa. Dakle, znak je osobito važan za one proizvode kod kojih se odabirom sirovina i tehnologije može smanjiti potrošnja okoliša.

Za proizvode široke potrošnje prihvatljiva cijena i dokazana kvaliteta nisu dovoljan preduvjet da bi našli put do kupaca. Sve izraženija ekološka svijest stavila je pred proizvođače zahtjev da tržištu ponude proizvode koji udovoljavaju visokim ekološkim standardima.

Vjerodostojnu informaciju o ekološkim karakteristikama proizvoda krajnjem potrošaču pružaju znakovi zaštite okoliša. Dodjela tih znakova temelji se na unaprijed postavljenim kriterijima kojima određeni proizvod mora udovoljiti kako bi dobio potvrdu ekološke prihvatljivosti.

Hrvatska se priključila nizu zemalja znakom «Prijatelj okoliša». Sustav dodjele znaka zaštite okoliša Republike Hrvatske uspostavljen je 1993. godine.

Znakom zaštite okoliša Republike Hrvatske pokazuje se pozitivan odnos nekog proizvoda prema okolišu. Znak je putokaz i potrošaču da u odnosu na zaštitu okoliša napravi najbolji izbor.

Svaki proizvod ima više ili manje nepovoljan utjecaj na okoliš, što se očituje u svim fazama tzv. životnog ciklusa proizvoda: od proizvodnje (npr. korištenjem pojedinih sirovina i s tim u svezi s emisijom otpadnih plinova i vode), prijevoza do prodavača i potrošača (npr. uporabom goriva), uporabe (npr. odbacivanjem ambalaže i ostatka iskorištenih proizvoda) do odstranjivanja odnosno odlaganja nakon uporabe (npr. onečišćenja podzemnih voda štetnim sastojcima otpada).

Dodjela znaka zaštite okoliša ustanovljena je radi poticanja razvoja novih (npr. nisko-otpadnih) tehnologija, proizvodnje i potrošnje proizvoda manje štetnih za okoliš.

Odluku o dodjeli znaka zaštite okoliša «Prijatelj okoliša» donosi Komisija za dodjelu znaka zaštite okoliša na temelju ocjene ispunjava li pojedini proizvod unaprijed postavljene uvjete. Komisiju imenuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja.

.

Print Friendly, PDF & Email