NEWS

Oštećenje glavnog magistralnog kolektora otpadnih voda u uvali Molindrio

16.04.2010. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Oštećenje glavnog magistralnog kolektora otpadnih voda u uvali Molindrio
38uIMG_0014.jpg

Podzemne vode u neposrednoj blizini kanalizacijskog objekta Crpne stanice broj 3. u uvali Molindrio oštetile glavni magistralni kolektor otpadnih voda sustava javne odvodnje Poreč jug – sjeverni ogranak.
Velika koncentracija podzemnih voda podlokale su nosivu podlogu gravitacijskog cjevovoda, koji je pod opterećenjem terena propao cca 40 cm, između dva čvrsta oslonca u duljini od 20 m. Kroz oštećenje na cjevovodu podzemne vode direktno su ulazile u sustav javne odvodnje.
O svemu su,  prema Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja, obavještena nadležna tijela:
– Voditelj Odsjeka državne vodopravne inspekcije za sliv Jadran
– Područni vodopravni inspektor,
– Inspektor zaštite okoliša,
– Odjeljak sanitarne inspekcije Ispostava Poreč,
– Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša,
– Uprava društva Usluge Poreč d.o.o.,

Radi potrebe izvođenja radova na popravku oštećenog cjevovoda, sa neprestanim prempupavanjem otpadnih voda zu pomoć komunalnih vozila iz otvorenog kanala aktiviran je i dugi sigurnosni preljev crpne stanice broj 2 – Brulo, havarijski – obalni ispust duljine 350 m.

Usluga Poreč

Print Friendly, PDF & Email