NEWS

Osjetljivo područje između stambene i turističke zone

16.04.2008. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Osjetljivo područje između stambene i turističke zone

Doduše, površinski obuhvat plana je mali, na tom su području samo dvije parcele uslužnih djelatnosti od kojih svaka ima manje od pet tisuća kvadrata.
Prema riječima Marine Kalođere, jedne od izrađivačica, plan predviđa dvije velike parcele i rješava promet na način koji je već određen dvama rotorima na Finidi, koji bi trebali rasteretiti ulaz u grad, ali i dvije trenutno opterećene prometnice – županijsku cestu i s njom usporednu koja iz središta grada vodi prema naselju Špadići. Prometna rješenja planer je morao uskladiti sa Županijskom upravom za ceste. Budući da je teren koji pokriva plan neravan, visinske razlike dosežu više od četiri metra, posebnu je pažnju izrađivač (porečki Planing) morao posvetiti rješavanju prometa unutar zone, ali i parkiranju koje se mora osigurati na parcelama.
Ta zona nije stambena, već poslovna, a jedan je dio već određen postojanjem benzinske crpke, koja će se uskoro rekonstruirati. Na terenu iznad crpke nekoliko je parcela koje se objedinjavaju u jednu. One su privatno suvlasništvo 13 osoba, a sudeći po pitanjima koja su postavljena, već postoje mogući investitori. Naime, plan predviđa na novoj parceli 30 posto izgrađenosti i maksimalnu visinu zgrade od 11 metara, sa stotinjak parkirnih mjesta koja moraju biti osigurana na parceli. Jedan od prisutnih građana založio se za povećanje dozvoljene visine zgrade na 13 metara, kako bi bilo mjesta i za bolje oblikovanje prizemlja i dvije etaže, te za manje oštar režim određivanja broja parkirnih mjesta (plan predviđa po jedno na 15 kvadrata razvijene površine).
Pročelnik gradskog odjela za prostorno uređenje Damir Hrvatin rekao je da broj parkirnih mjesta neće biti moguće smanjiti jer da poslovni prostori moraju osigurati parkirališta, a planom je predviđena i mogućnost podzemne parkirališne etaže.
Jedan je građanin sugerirao gradnju jednog umjesto dva rotora na Finidi, kao ekonomičnije i prometno bolje rješenje, ali je Hrvatin rekao da su dva rotora planirana prije izrade plana i za oba je već pribavljena lokacijska dozvola te se rješavaju imovinski odnosi. Budući da su predstavnici OMV-a svojim sugestijama sudjelovali u izradi plana, oni očito nemaju primjedaba na rješenje. Međutim, za drugu parcelu, na kojoj je predviđena zgrada s više poslovnih prostora od kojih bi jedan trebao biti market maksimalne površine 700 četvornih metara, jedan je građanin pitao može li se površina marketa povećati na tisuću kvadrata. Hrvatin je rekao da je intencija Grada sve velike opskrbne centre koncentrirati u poslovnoj zoni Facinka, dok je u poslovnoj zoni OMV-a predviđen »gradski market".
Nakon dovršetka javne rasprave, plan mora dobiti sglasnosti konzervatorske službe i vodoprivrede, pa potom Ministarstva prostornog uređenja i tek nakon toga ide Gradskom vijeću na usvajanje.

S. M. , Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email