NEWS
VALFRESCO S-170422

Općina Višnjan: Predmet nadmetanja: Geodetski poslovi za potrebe Općinskog vijeća Općine Višnjan za 2005 i 2006. godinu

17.12.2004. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Višnjan: Predmet nadmetanja: Geodetski poslovi za potrebe Općinskog vijeća Općine Višnjan za 2005 i 2006. godinu
749visnjan_logo.gif

Na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti ("Narodne novine 14/02") i Zaključka Općinskog vijeća Općine Višnjan, Klasa: 023-05/04-01/14 Ur.broj 2167-03-01-04-03c od 01.12.2004. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan objavljuje

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA BR. 9/04.

Naručitelj: Općina Višnjan, MB 0495697, Trg slobode 1, Višnjan

Predmet nadmetanja: Geodetski poslovi za potrebe Općinskog vijeća Općine Višnjan za 2005 i 2006. godinu.

Sadržaj ponude:

1. Naziv i sjedište ponuditelja

2. Dokaz o registraciji za obavljanje predmetnih radova

3. Cijena radova po troškovniku izražena u kunama

4. Reference lista traženih radova

5. Način obračuna navedenih radova način i uvjete plaćanja i vrijeme izvođenja naručenih radova

Kriteriji za ocjenu povoljnosti ponuditelja:

1. Najniže ponuđene cijene

Ponude se podnose u vremenu od 15.12. 2004. godine do zaključno 23.12. 2004. godine do 1500 sati predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan u Višnjanu, Trg slobode 1.

Ponude predati u zatvorenoj omotnici s oznakom "NE OTVARAJ – PONUDA ZA GEODETSKE POSLOVE br. 9/04".

Ponude će otvoriti i razmatrati Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana proteka roka za podnošenje ponuda, a najpovoljniju ponudu odabrati će Općinsko vijeće Općine Višnjan i pismeno će obavijestiti sve ponuditelje u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke.

Naručitelj će provesti postupak nabave bez javnog otvaranja ponuda.

Općinsko vijeće Općine Višnjan zadržava si pravo odbijanja svih ponuda i poništenja javnog prikupljanja ponuda bez ikakvog obrazloženja.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon/fax 052/449-208.

Stavljeno na oglasnu ploču: 15.12.2004.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email