VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Općina Višnjan objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

natječaj-posao
16.02.2024. 12:35; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Višnjan objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

  1. Voditelj odsjeka za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju – 1 izvršitelj (m/ž), magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti – polje arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, promet ili iz znanstvenog područja društvenih znanosti – polje pravo,
  1. Viši savjetnik za pravne i imovinske poslove – 1 izvršitelj (m/ž), magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja, polje pravo (pravo, javna uprava),
  2. Samostalni upravni referent za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju – 1 izvršitelj (m/ž), magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti – polje arhitektura i urbanizam,  građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, promet ili iz znanstvenog područja društvenih znanosti – polje pravo,
  3. Referent komunalni i prometni redar  – 1 izvršitelj  (m/ž), SSS – IV stupanj stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju kriterija podnose se u omotnici osobno ili putem pošte na adresu Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan, s naznakom  za radno mjesto za koje se kandidat natječe,  u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem objave na web stranici općine, a u slučaju poništenja natječaj, odluka o poništenju će biti objavljena također  na www.visnjan.hr.

  1. Komunalni-prometni redar
  2. Samostalni upravni referent
  3. Savjetnik
  4. Voditelj Odsjeka komunalni

 

Print Friendly, PDF & Email