Općina Tar – Vabriga: U utorak, 29. listopada, sjednica Općinskog vijeća

28.10.2013. 08:24; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Tar – Vabriga: U utorak, 29. listopada, sjednica Općinskog vijeća
tar-vabriga-logo

Na temelju članka 84. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega („Službeni glasnik Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ br. 6/09)

s a z i v a m 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega,
koja će se održati u Općinskoj vijećnici u Taru, Istarska 8 u UTORAK, 29. listopada 2013. godine u 19,00 sati

* Vijećnička pitanja
* Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskoga vijeća

Za rad sjednice predlažem slijedeći
DNEVI RED

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe u predmetu P- 639/11 pred Općinskim sudom u Poreču-Parenzo.
– izvjestiteljica: Marija Zupančič, pročelnica
2. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega prikupljanjem pismenih ponuda
5. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta na k.č.br. 882/170, k.o. Frata za potrebe izgradnje kružnog raskrižja na ŽC 5002 – rotor Larun – Zabavna zona Frata od Kodan Daria iz Trsta, Italija
– izvjestitelj za točke 2. – 5. je Milan Stanić, stručni suradnik za komunalni sustav i prostorno uređenje

Print Friendly, PDF & Email