NEWS

Općina Tar-Vabriga: Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Stancija Dente

03.01.2020. 10:58; Učitavanja: 186; Početna / Obavijesti / Općina Tar-Vabriga: Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Stancija Dente
tar-vabriga-logo-web

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) te Zaključka Općinskog načelnika Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, KLASA: 350-01/18-01/5; URBROJ: 2167/08-01/01-19-27 od 30.12.2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tar- Vabriga-Torre-Abrega objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STANCIJA DENTE (T1,T2,T3 – TRP 3) – JUŽNI DIO  

Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 (trideset) dana od 10.01.2020. godine do 09.02.2020. godine. 

Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Stancija Dente (T1,T2,T3 – TRP 3) – južni dio, održati će se u sjedištu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat – Vijećnica, 52465 Tar, dana 23.01.2020. godine – četvrtak, u 13:00 sati. 

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Stancija Dente (T1,T2,T3 – TRP 3) – južni dio, omogućava se u sjedištu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat – vijećnica, 52465 Tar, od 10.01.2020. godine. do 09.02.2020. godine, radnim danom (osim subote) od 08:00 sati do 15:00 sati.

 

Print Friendly, PDF & Email