NEWS
Best of Poreč

Općina Funtana: Obavijest o izradi Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana i UPU-a Zelena laguna

funtana-2020-bird
12.11.2020. 23:46; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Funtana: Obavijest o izradi Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana i UPU-a Zelena laguna

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Općina Funtana – Fontane putem Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6

Općinsko vijeće Općine Funtana – Fontane je na svojoj 32. sjednici održanoj dana 4. studenoga 2020. godine donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6 („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 18/20). 

Detaljne obavijesti o tijeku postupka izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6, mogu se dobiti na adresi Općine Funtana – Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana, na telefon 052 445 442 u uredovno vrijeme za stranke ili putem mrežne stranice Općine Funtana – Fontane na adresi www.funtana.hr.


Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Općina Funtana – Fontane putem Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“

Općinsko vijeće Općine Funtana – Fontane je na svojoj 32. sjednici održanoj dana 4. studenoga 2020. godine donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 18/20). 

Detaljne obavijesti o tijeku postupka izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ mogu se dobiti na adresi Općine Funtana – Fontane, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana, na telefon 052 445 442 u uredovno vrijeme za stranke ili putem mrežne stranice Općine Funtana – Fontane na adresi www.funtana.hr.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani