NEWS

Odvodnja Poreč u 2022. godini predviđa ulaganja veća od 66 milijuna kuna

2022-02-25_10h14_35
25.02.2022. 10:18; ; Početna / Gospodarstvo / Odvodnja Poreč u 2022. godini predviđa ulaganja veća od 66 milijuna kuna

Odvodnja Poreč već dugi niz godina intenzivno vrši aktivnosti na postizanju maksimalne priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje, kao i na modernizaciji sustava, a ni 2022. godina neće biti iznimka. Planirana ulaganja prelaze vrijednost od 66 milijuna kuna.

Ove godine očekuje se dovršetak aktivnosti na EU projektu Poreč, odnosno završetak pokusnog rada svih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i obradu mulja, što ujedno predstavlja okončanje najznačajnijeg infrastrukturnog projekta Odvodnje Poreč. Za spomenute aktivnosti predviđen je iznos od približno 37 milijuna kuna sufinanciranih od strane Europske unije i nacionalnih tijela.

Kao još jedan primjer uspješnog povlačenja sredstava putem Europskih fondova i nacionalnih programa može se istaknuti i ciklus investicija Mehanizma za oporavak i otpornost, u sklopu kojeg je Odvodnja Poreč osigurala sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Ladrovići, Bonaci, Flengi, Fuškulin i Jasenovica. Vrijednost investicija u sklopu navedenog mehanizma iznosi približno 22 milijuna kuna koji su sufinancirani u udjelu od 90% od strane Europske unije i Hrvatskih voda.

Uz navedene investicije planirane su izgradnje kanalizacijskih mreža naselja Rošini – I. faza (3 mil. kuna), Stranići – I. faza (1,6 mil. kuna), Bonaci (1.1 mil. kuna), istočnog dijela naselja Funtana (620 tisuća kuna) i Servisne zone III – Facinka (1,1 mil. kuna).

Kao i do sada Odvodnja Poreč d.o.o. nastavit će osluškivati potrebe građana i korisnika, ali i pratiti tehnološke napretke i najmodernije standarde.

Provedbu navedenih investicija i napredak radova možete pratiti na internetskoj stranici www.odvodnjaporec.hr te za dodatne informacije možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na [email protected]

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email