NEWS
Best of Poreč

Odvodnja Poreč ove godine ulaže 2 mil. Kuna u projektnu dokumentaciju

18.05.2017. 10:00; ; Početna / Gospodarstvo / Odvodnja Poreč ove godine ulaže 2 mil. Kuna u projektnu dokumentaciju
SLIKA

Poznata po tome kako vješto realizaira svoje projekte i pronalazi izvore financiranja, porečka Odvodnja sve temelji na kvalitetnoj pripremi i dobroj projektnoj dokumentaciji.

Tako je trenutno u izradi dokumentacija za 20-ak projekata koji se planiraju realizirati tijekom 2017.godine dok je u prethodnom razdoblju izrađeno 13 glavnih projekata.

Izrada projektne dokumentacije obično je zahtjevna i predstavlja temelj uspješne provedbe projekta.

Do danas, u ciklusu projektiranja u trajanju od dvije godine, ishođene su ukupno 3 građevinske dozvole, dok su dvije u postupku ishođenja, ishođeno je 13 lokacijskih dozvola a za 5 projekata predani su zahtjevi za izdavanje istih. Od javnopravnih tijela ishođeno je 210 posebnih suglasnosti odnosno posebnih uvjeta gradnje u fazi za ishođenje lokacijske dozvole ili potvrda na glavni projekt u fazi za ishođenje građevinske dozvole. Na 9 projekata od ukupno 452 k.č. imovinski je riješeno  227 k.č., za realizaciju kanalizacijskih objekata na području JLS Grad Poreča, Tara-Vabrige i Vrsara.

Tako će Odvodnja Poreč ove godine u dokumentaciju uložiti ukupno do 2.000.000 kn za projekte kanalizacijskih mreža naselja: Mihelići, Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Srednji Špadići, Filipini, St.Molindrio, St.Padovan, Stranići, Ladrovići, dio naselja Vrsar, Flengi, Gradina, Sv.Martin, dio naselja Funtana i Perci.

Okvirno 12% godišnjih prihoda od naknade za razvoj ulaže se u projektnu dokumentaciju i rješavanje imovinsko pravnih poslova za ishođenje akata o građenju.

Institucije koje su financirale projekte, bilo domaće ili inozemne, izuzetno cijene spremnu dokumentaciju, jer ona predstavlja osnovni preduvjet za kvalitetnu provedbu projekata i racionalan utrošak sredstava.

U stručnim službama Odvodnje Poreč nemaju problema sa ishodovanjem dozvola ili poštivanjem zakonskih odredbi no ipak ističu da složeni procesi u rješavanju imovinsko pravnih poslova kao i procesi u nekim javno upravnim tijelima usporavaju ishođenje potrebnih akata za realizaciju projekata.

Poreština će tijekom ove i slijedeće godine dobiti potrebnu projektnu dokumentaciju za proširenje sustava javne odvodnje na širem području zaleđa, s ciljem što veće priključenosti korisnika na sustav javne odvodnje, a time i podizanje kvalitete života građana.

 

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani