valfresco

Odvodnja Poreč najavila početak radova na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda unutar EU projekta

DSCN0337
16.05.2018. 11:22; Učitavanja: 599; Početna / Gospodarstvo / Odvodnja Poreč najavila početak radova na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda unutar EU projekta

Današnja tiskovna konferencija na temu početka radova na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda unutar EU projekta održana je na lokaciji početka radova budućeg Uređaja za proćišćavanje otpadnih voda Poreč Jug . Gradilište je otvoreno u nazočnosti gradonačelnika Grada Poreča  Lorisa Peršurića, direktora Odvodnje Poreč  Milana Lakovića i teh.direktora  Srđana Mažara a uz prisutnost predstavnika izvođača te nazočnost medija.

Tom je prigodom istaknuto :

Dana 4. svibnja 2018. godine izdana je prva građevinska dozvola u sklopu ugovora za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja. Izdana dozvola je za uređaj Poreč – jug, te je ista postala pravomoćna 8. svibnja 2018. godine.

Nakon uspješne provedbe prve faze EU projekta, koja je uključivala dogradnju i rekonstrukciju 84,1 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju 32 nove i rekonstrukciju 50 postojećih crpnih stanica, te nabavu opreme za održavanje sustava javne odvodnje, započinju radovi na izgradnji četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja.

Nakon izvršenih pripremnih radova, dana 16. svibnja 2018. godine otvoreno je gradilište uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč – jug.

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo nastavkom radova na ovom velikom i zahtjevnom EU projektu spomenuvši kako se nada da će radovi nastaviti planiranom dinamikom bez dosadašnjih kašnjenja izvođača. Napomenuo je važnost realizacije i dobrobiti koju projekt donosi  za sve stanovnike Grada te kako je  to važan  dio slike Poreča kao budućeg ekološki osvještenog i modernog turističkog  središta. Nadalje je istaknuo  kako je Projekt Poreč rezultat tijesne suradnje Odvodnje Poreč i partnera: Grad Poreč, Općina Tar-Vabriga, Funtana i Vrsar u cilju modernizacije sustava odvodnje  a sve kako bi se osigurao siguran i čist okoliš, očuvali prirodni resursi i u konačnici podigla kvaliteta života stanovnika ovog  područja pokazavši što se sve sinergijom i zajedničkim ciljevima može postići.

Direktor Odvodnje Poreč, g. Laković je pojasnio kako je u svrhu provedbe EU projekta Europska komisija donijela odluku o prebacivanju dijela sredstava sufinanciranja iz Operativnog programa zaštite okoliša (programsko razdoblje 2007. – 2013.) u Operativni program konkurentnost i kohezija (programsko razdoblje 2014. – 2020.), čime je omogućena nesmetana realizacija projekta. Potpisom novih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovora o partnerstvu sa Gradom Porečom i Općinama Tar-Vabriga, Funtana i Vrsar, osigurano je financiranje projekta u dvije faze i učvršćene su partnerske veze u provedbi istog kroz dva programska razdoblja.

Tijekom svibnja očekuje se izdavanje još dvije građevinske dozvole, za uređaj za pročišćavanje Lanterna i postrojenje za kompostiranje mulja na Košambri, te će radovi na tim lokacijama započeti odmah po pravomoćnosti dozvola. Početak radova na preostalim uređajima za pročišćavanje očekuje se poslije turističke sezone.

Sukladno ugovoru period izvođenja radova iznosi 18 mjeseci, te očekujemo da će početkom 2020. godine, novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč – jug započeti sa probnim radom.

Tehnički direktor Odvodnje Poreč, g. Srđan Mažar je dao informacije o budućem uređaju Poreč – jug, koji će za pročišćavanje otpadnih voda koristiti najsuvremeniju tehnologiju membranskog bioreaktora, sa kapacitetom prihvata i obrade otpadne vode za 48.000 ekvivalent stanovnika. Uređaj se gradi na parceli površine 17.400 kvadratnih metara, na kojoj će biti izgrađena zgrada predtretmana otpadne vode, zgrada za membransku ultrafiltraciju, upravna zgrada, bazeni za biološku obradu otpadne vode, spremnik pročišćene vode, garaža za specijalna vozila sa 6 parkirnih mjesta, 2 parkirna mjesta za kamione, te 14 parkirnih mjesta za osobna vozila.

Osim navedenog uređaja, predviđena je izgradnja još tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iste tehnologije na lokacijama: Lanterna (kapaciteta 30.000 ES), Poreč – sjever (Saladinka; 37.000 ES) i Vrsar (Petalon; 22.500 ES), te da su do lokacija uređaja već izvedeni dovodni cjevovodi, kao i povratni vodovi, te ostala infrastruktura za potrebe funkcioniranja budućih uređaja.

U tehnološkom procesu pročišćavanja otpadnih voda stvara se višak komunalnog mulja, koji će se obrađivati na postrojenjima za solarno sušenje (na lokaciji UPOV-a Poreč sjever) i kompostiranje mulja (na lokaciji deponije komunalnog otpada Košambra).

Vrijednost ugovora za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja iznosi 291 milijun kuna bez PDV-a, od čega se 74 % sufinancira od strane Europskih fondova, dok preostali dio u jednakim udjelima financiraju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave Poreč, Tar – Vabriga, Funtana i Vrsar.

Napomenimo k tome i prava građenja i udjele u vlasništvu:

  • UPOV Lanterna – vlasnik općina Tar-Vabriga – Odvodnja Poreč ima pravo građenja – površina 22.742 m2
  • UPOV Poreč Sjever – vlasnik Republika Hrvatska – Odvodnja Poreč ima pravo građenja – površina 16.813 m2
  • UPOV Poreč Jug – vlasnik Grad Poreč – Odvodnja Poreč ima pravo građenja – površina 17.401 m2
  • UPOV Vrsar – vlasnik Odvodnja Poreč – površina 8.736 m2
  • Kompostana Košambra – vlasnik Odvodnja Poreč – površina  4.132 m2

Za nekretnine obuhvaćene uređajima za pročišćavanje otpadnih voda nije isplaćivana naknada na ime služnosti niti na ime  prava građenja. Odvodnja Poreč je vlasništvo nad parcelama za UPOV Vrsar i za kompostanu na Košambri stekla darovanjem. Isplaćene su samo naknade utvrđene od strane ovlaštenog procjenitelja za nasade na UPOV-u Poreč – jug (loze) i UPOV-u Lanterna (masline) u ukupnom iznosu od 562.572 kuna.

Dodatne informacije u vezi provedbe EU projekta Poreč možete saznati putem web stranice www.odvodnjaporec.hr ili pozivom na broj telefona 052 431 003.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email