NEWS
valfresco

Održana Javna rasprava o prijedlogu UPU-a stambenog naselja “Poreč-jug”

21687076_1502356649843489_7328138516989755272_o
20.09.2017. 08:32; Učitavanja: 563; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Održana Javna rasprava o prijedlogu UPU-a stambenog naselja “Poreč-jug”

Javno izlaganje i javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja o prijedlogu UPU-a stambenog naselja “Poreč-jug” održano je jučer, utorak 19. rujna 2017. u Velikoj gradskoj vijećnici u Poreču .
Na javnom izlaganju o prijedlogu UPU-a govorio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča Damir Hrvatin te izrađivač plana dipl. ing.arh. Davor Matticchio iz “AD” d.o.o. iz Pule.
Na Javnoj se raspravi okupilo šezdesetak građana koji su imali prilike čuti više o planu, te uputiti svoje prijedloge i primjedbe.
Najviše primjedbi bilo je na račun parkirnih mjesta i uništavanja malih zelinih površina tzv.”otoka” sa kojim, smatraju građani, se ne bi riješio problem parkiranja. Primjedbu su građani dali i na prijedlog da se parking izgradi dijelom na lokaciji dječjeg igrališta u Novom naselju.
Nekolicina sugrađana prisutnih na javnoj raspravi usaglasila se u svojim izlaganjima da bi se problem parkiranja u naselju mogao riješiti regulacijom prometa odnosno da se prometuje jednosmjernim ulicama kako bi se na drugoj traci dobila parkirna mjesta.
Najveća primjedba bila je na naselje koji se planira izgraditi na zemljištu koje je u jednom dijelu u vlasništvu Instituta za poljoprivredu i turizam, točnije kako je rekao jedan građanin, terenu koji se nalazi u rupi te pitao kako je moguće da se naselje gradi gdje je prisutna vlaga i sunca ima tek par sati dnevno. Pitao je da li je to po pravilima struke i da li se naselja u današnje vrijeme sa takvim klimatskim promjenama tako grade.
Dio građana smatra kako se to naselje tamo ne bi trebalo uopće graditi te kome je to u interesu, a jedan sugrađanin je rekao kako će uz primjedbu protiv građenja naselja skupljat potpise za peticiju.
Primjedba je bilo i na rotore te cestu koja bi prema tom naselju prolazila preko dijela “Bakine šumice”.
Na pitanje građana da li je planirana biciklistička staza Damir Hrvatin dao je pozitivan odgovor.

Sve u svemu građani i stanovnici Novog naselja i Poreča jug nisu dobro prihvatili novi prijedlog UPU-a.

Javna rasprava traje od 18. rujna do 18. listopada 2017. godine.

Javni uvid u Prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje izaštitu okoliša Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 – 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

Mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Plana :
– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša GradaPoreča,
– upisom u zapisnik o  javnom izlaganju,
– dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštituokoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,
– dostavom putem e-mail-a – [email protected]
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisaniimenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripremeIzvješća o javnoj raspravi.

Radio Centar

Više na :
http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=18007&j=CRO

Print Friendly, PDF & Email