NEWS

Održan je drugi dio 40. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča

Gradska uprava
23.12.2020. 09:27; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Održan je drugi dio 40. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča

Drugi dio četrdesete sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održan je u utorak, 22. prosinca 2020., u 18,00 sati.
Sjednica je održana “na daljinu”, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem elektroničke pošte.

D N E V N I RE D

10. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

     10.1. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

     10.2. Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu

11. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu u: predškolskom odgoju i obrazovanju, obrazovanju, kulturi, sportu i rekreaciji, zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i socijalnoj skrbi

12. II. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

13. II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

14. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

15. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu

16. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

     16.1. Odluka Turističkog vijeća TZGP o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o utvrđivanju zabrane za izvođenje građevinskih radova 

17. Odluka o korištenju javnih površina

18. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza na području Grada Poreča-Parenzo

    18.1. Obavijest o namjeri davanja koncesije – linijski prijevoz putnika

    18.2. Dokumentacija za nadmetanje – linijski prijevoz putnika

    18. 3. Analiza davanja koncesije – linijski prijevoz putnika 

19. Odluka o produljenju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2015. do 2020. godine 

20. Zaključak o mjerama za pomoć gospodarskim subjektima Grada Poreča-Parenzo pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. godini 

Print Friendly, PDF & Email