Održan drugi ciklus prezentacija otvorenih i natječaja u najavi za poticanje poljoprivrede i sektora vina

1
25.02.2020. 17:21; ; Početna / Gospodarstvo / Održan drugi ciklus prezentacija otvorenih i natječaja u najavi za poticanje poljoprivrede i sektora vina

U organizaciji Poduzetničkog inkubatora Poreč, u ponedjeljak 24. veljače 2020. održana je prezentacija otvorenih natječaja i natječaja u najavi za poticanje poljoprivrede i sektora vina, koja je okupila dvadesetak zainteresiranih sudionika. Edukaciju su vodile Katarina Vojnović i Kristina Radolović, vlasnice poduzeća Key Consulting, te su održale prezentaciju otvorenih natječaja za tip operacije:

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima te nacrti natječaja za tip operacije:

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima i

6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Što se tiče mjere 6.2.1. nacrt natječaja je sa svim prilozima u procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću do 28. veljače 2020., nakon čega slijedi objava konačnog natječaja.  Nacrt natječaja za mjeru 6.4.1. sa svim prilozima u procesu je savjetovanja sa zainteresiranom javnošću do 24. veljače 2020., nakon čega slijedi objava konačnog natječaja. Poduzeće Key Consulting je objasnilo kako je svrha ovih natječaja pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

U mjeri 4.2.1 je rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje od 16. ožujka do 18. svibnja 2020. godine. U slučaju samostalnih ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina, te laboratorija za vlastite potrebe korisnika, koji su u funkciji djelatnosti prerade, korisnik mora biti registriran za preradu i mora imati registrirani objekt u kojem se obavlja djelatnost prerade u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla u trenutku objave natječaja na e- savjetovanju, obrazložilo je poduzeće Key Consluting.

Prezentacija je bila namijenjena svima zainteresiranima, a posebice obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtima registriranima za poljoprivrednu djelatnost, trgovačkim društvima za poljoprivrednu djelatnost, fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika te Vinogradski registar.

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email