NEWS
Max 180920 S

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za organizacije civilnog društva u području poljoprivrede u 2019. godini

grb-grada-porec
06.08.2019. 15:29; Učitavanja: 66; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Odluka o dodjeli financijskih sredstava za organizacije civilnog društva u području poljoprivrede u 2019. godini

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva u području poljoprivrede iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2019. godini, na temelju članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (˝Narodne novine˝, broj 26/15), članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo (˝Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo˝, broj 2/13, 10/18) i članka 30. Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 1/16 i 1/18).

Odluka se nalazi u privitku ispod.

Print Friendly, PDF & Email