NEWS
Best of Poreč

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva u području poljoprivrede iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2021. godini

gradporec-logo
15.03.2021. 23:17; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva u području poljoprivrede iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva u području poljoprivrede iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2021. godini, na temelju članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18 i 2/21) i članka 30. Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” broj 1/16 i 1/18).

Odluka se nalazi u prilogu

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani