NEWS

Odgovori na pitanja porečkih vijećnika – Lakonski odgovori komunalnog pročelnika Lakovića

09.08.2006. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Odgovori na pitanja porečkih vijećnika – Lakonski odgovori komunalnog pročelnika Lakovića
11GO150414.jpg

POREČ – Dvanaestoro prisutnih vijećnika uspjelo je postaviti više od dvadeset pitanja na prošloj sjednici porečkog Gradskog vijeća, mahom vezanih uz komunalne probleme, a dobar dio njih i ovoga je puta dobio tek djelomične ili lakonske odgovore komunalnog pročelnika Milana Lakovića, pa je i predsjednik vijeća Eđidio Kodan u dva navrata intervenirao. Vijećnicu Snježanu Mekotu (SDP) zanimalo je zašto Stancija Vodopija još nije upisana u registar naselja, a pročelnik za prostorno uređenje Damir Hrvatin rekao je da će Županijskoj skupštini uputiti taj prijedlog kada pripreme još nekoliko sličnih, koje su tražili stanovnici. Hrvatin je na pitanje iste vijećnice o DPU-u Červar Porta rekao da se pripremaju izmjene i dopune postojećeg plana, ali da se najprije utvrđuje vlasničko stanje radi analize područja. Direktor komunalnog poduzeća Usluga Rodoljub Kosić odgovorio je na Mekotino pitanje da Vodopija i Bašarinka neće još ove godine dobiti kanalizaciju, nego je u planu gradnja kolektora na koji će se kasnije moći spojiti. Mekota je upozorila na kampere i šatore u Bakinoj šumici, koje turisti postavljaju unatoč zabrani i tražila da se bolje nadzire to područje i sankcioniraju prekršitelji. Nezavisni vijećnik Jusuf Šehanović postavio je seriju pitanja i potpitanja temeljenih na političkim stavovima Udruge »Naš Poreč« i tražio je pisane odgovore. Zanimalo ga je kako će stvaranje nove općine Tar utjecati na Poreč, konstatirao je da je Grad u komunalnom kolapsu, naveo niz primjera i tražio da gradonačelnik konstatira odgovornost i kazni odgovorne, a na kraju je pitao i zašto se podiže ograda oko Osnovne škole, odnosno »… znači li to da se netko boji za svoju sigurnost i bi li se i ostali građani trebali osigurati ograđivanjem«, kako je rekao. Kodan je podsjetio da je poslovnički dogovoreno da se na pitanja daju usmeni odgovori na sjednici, ako su upućeni osobama koje su prisutne, pa je za govornicu izašao prozvani gradonačelnik Edi Štifanić. »To nisu tri, nego 33 pitanja i ovo je prevršilo mjeru dobrog ukusa. I mi novoj općini želimo sve najbolje, ali ne možemo procijeniti koliko će tko time dobiti ili izgubiti. Mi sigurno izdvajamo više od osam milijuna kuna za to područje, a tolike su njihove prve proračunske projekcije. Sve kredite koji se odnose na njihovo područje oni će vraćati i nakon osamostaljenja«, rekao je gradonačelnik. Konstatirao je da Grad nije u kolapsu, te da je zadovoljan radom gradske uprave i poglavarstva, kao i da ne kani nikoga kažnjavati ni mijenjati, jer se, po njegovom sudu, svi projekti realiziraju po planu. »Na znam zašto bi se ljudi u Poreču trebali osjećati ugroženima zbog podizanja ograde oko škole. Normalno je da se školsko dvorište zatvori«, rekao je na kraju Štifanić, pozivajući vijećnika Šehanovića u svoj ured po odgovore na eventualna dodatna pitanja. Vijećnik Azeglio Picco (IDS) upozorio je da ŽUC nije nastavio radove na krčenju ceste Molindrio-Flengi-Fuškulin, što je započeto prije godinu i pol dana, apelirao da se bolje komunalno oprema i održava naselje Červar Porat te pokrenuo inicijativu oživljavanja noćnog, odnosno cjelonoćnog života Poreča u turističkoj sezoni. ŽUC-u će biti proslijeđen zahtjev da dovrši posao, a pročelnik Laković rekao je da Grad »tretira Červar Porat kao i ostala obalna područja, ali da tamo treba puno više ulagati. Prioriteti su javna rasvjeta, hortikultura i održavanje plaža«, rekao je Laković. Darko Kadum (IDS) sugerirao je da Grad fizički zapriječi parkiranje na nogostupu u Vijalima, ako ne može drugačije riješiti problem, a Tereza Radolović Gaćina (IDS) pitala je kada će biti uređene zelene površine i igralište u naselju Mate Balote u kojem se ove godine intenzivno gradilo. Laković je rekao da će naselje hortikulturno biti uređeno u listopadu i studenom. Inicijativa Sandre Čakić Kuhar (IDS) o uvođenju posebne stipendije za djecu iz socijalno ugroženih obitelji bit će ugrađena u sljedeći rebalans proračuna. Roberta Rapca (IDS) zanimalo je kako će funkcionirati naplata parkiranja na parkiralištu u naselju Mate Balote, na što je Kosić odgovorio da građani koji žive u tom naselju mogu po povlaštenim cijenama kupiti godišnje kartice samo za to parkiralište. Na Rapčevo pitanje zašto smrdi u pothodniku Lakop, odnosno jesu li se ponovno neki građani spojili fekalnom na oborinsku kanalizaciju, vijećnik nije dobio odgovor, jer su se i pročelnik Laković i direktor Kosić par trenutaka nećkali koji će odgovoriti, pa je predsjednik vijeća odlučio da se pripremi pisani odgovor i prekinuo Lakovića, koji je prije odgovora na sljedeće pitanje rekao da su se nećkali zato jer obojica mogu dati odgovor na to pitanje. Rapca je zanimalo i je li Privredna banka zakupila parkirna mjesta na Trgu Joakima Rakovca na kojima stoje rezervacije znakovima, na što je Laković rekao da nitko na tom mjestu nema zakupljenu javnu površinu. Lakovićev odgovor na pitanje vijećnika Alfreda Mendikovića (IDS) zašto nije poravnan prokop za vodovod preko igrališta u Buićima nismo uspjeli razumjeti ni mi, a očito ni predsjednik vijeća, kojeg smo naknadno konzultirali. Pročelnik Hrvatin je istom vijećniku odgovorio da se za rujan ili listopad priprema javna rasprava o DPU-u Stancije Červar i Svete Ane.

Piše: S. MATEJČIĆ

Print Friendly, PDF & Email